Opinion

”Utgå från behoven – inte från utopier om minskad bilism”

Anders Ydstedt, ordförande expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK) och Kalle Bäck, KAK, och referensgruppen för SOU om självkörande fordon på väg. Foto: KAK,
Anders Ydstedt, ordförande expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK) och Kalle Bäck, KAK, och referensgruppen för SOU om självkörande fordon på väg. Foto: KAK,

SLUTREPLIK. En tydlig majoritet av svenskarna vill äga sin egen bil och att trafikplaneringen ska utgå från hur människor faktiskt reser, inte hur politiker och planerare vill att vi ska bete oss, svarar Anders Ydstedt och Kalle Bäck, KAK.

Birgitta Rydhagen önskar med sin replik att debatten om mobilitetsfrågor och bilens roll i samhället ska utgå ifrån faktiska beräkningar och inte från önsketänkande. Om detta är vi helt eniga med henne.

Tyvärr är det just önsketänkande som många kommuners trafikplanering utgår ifrån i dagsläget. Enligt en undersökning som KAK gjort planerar en överväldigande majoritet av Sveriges kommuner för minskad bilism, samtidigt som det absoluta antalet bilar slår rekord och antalet bilar per capita växer.

Trenden är tydlig över tid och kommer med största sannolikhet att fortsätta. Sverige har i dag färre bilar per capita än EU-snittet. I det läget tycker Birgitta Rydhagen att det är dags att planera för mindre bilåkande. Det är svårt att tänka sig ett mer verklighetsfrånvänt förhållningssätt.

Kritiken mot bilismen är dock inget nytt. Alltsedan bilens tillkomst har dess motståndare kritiserat bilen och den frihet den skapar. Ofta har kritiken riktats mot bristande säkerhet och påverkan på miljön, två områden där det funnits och finns möjligheter att bli ännu bättre.

När det nu finns utsläppsfria bilar och antalet döda i trafiken är rekordlågt försöker bilmotståndarna att hitta nya argument. Just nu är ytan i staden ett populärt sådant. Men en levande stad måste reservera plats för personlig mobilitet, inte bara i kollektiv form och inte bara för dem som bor i staden. Annars skapas döda stadskärnor.

Just nu genomgår bilismen en fantastisk omvandling. Tekniken kommer att göra att framtidens transporter blir mycket effektivare. Tänk bara vad autonoma godstransporter kan göra för att sköta varutransporter nattetid eller vad självkörande bilar kan göra för möjligheterna till nya parkeringslösningar. En innovativ trafikplanering bör se dessa möjligheter istället för att bekämpa bilismen per se.

KAK har låtit gör ett antal Skop-undersökningar om människors resande. En tydlig majoritet av svenskarna vill äga sin egen bil och att trafikplaneringen ska utgå ifrån hur människor faktiskt reser, inte hur politiker och planerare vill att vi ska bete oss. Utgå ifrån verkliga behov, inte från feltänkta utopier om minskad bilism. Att planera för minskad bilism vore ett historiskt misstag.

Anders Ydstedt, ordförande expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Kalle Bäck, KAK, och referensgruppen för SOU om självkörande fordon på väg.