Opinion

Techbranschen: Digitaliseringsfrågorna du måste ta tag i, Khashayar Farmanbar

DEBATT. Satsningar på digitaliseringen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Regeringen och nya digitaliseringsministern behöver tydligt öka ambitionerna, skriver Åsa Zetterberg, Tech Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Efter en minst sagt händelserik höst i svensk politik har Sverige nu fått sin första kvinnliga statsminister. I tisdags presenterade Magdalena Andersson sin regering med ett antal nya statsrådsnamn på listan, däribland Khashayar Farmanbar som ny digitaliseringsminister.

Farmanbars bakgrund bland annat som it-entreprenör är lovande och det är nu av stor vikt att vårt nya statsråd ges det mandat och de förutsättningar som digitaliseringsfrågorna kräver och som Sverige behöver. Det är dags nu!

Dock kan vi dessvärre konstatera att den för vårt land så viktiga digitaliseringen ånyo lyser med sin frånvaro i regeringsförklaringen. Ordet ”digitalisering” förekommer en gång i samband med att de nordiska och baltiska länderna ska gå före i Europa och tillsammans utgöra ett av världens mest integrerade, hållbara och digitaliserade områden, men i övrigt ekar det alltså tomt på digitaliseringsfronten – något som vi på Tech Sverige och säkert många andra har svårt att förstå. 

Techbranschen växer, blir alltmer betydelsefull och har etablerat sig som en ny, svensk basindustri. Branschens bidrag till BNP uppgick år 2020 till 281 miljarder kronor, motsvarande cirka sex procent av landets samlade BNP. Det är en ökning motsvarande 1 300 procent jämfört med 1981 och en siffra stor nog för att vara jämförbar med den summa som de traditionella basindustrierna bidrog med till BNP – sammanlagt.

Techbranschen möjliggör även andra branschers utveckling och för att möta olika samhällsutmaningar. En världsledande techbransch i Sverige är avgörande för vår konkurrenskraft, jobben, klimatomställningen och välfärden.

Vår förhoppning är att regeringen – med Farmanbar som ansvarig minister – tydligt ökar ambitionerna och tar ett helhetsgrepp om digitaliseringen och med kraft tar sig an de möjligheter och utmaningar som samhället och techbranschen står inför. Vi står beredda att hjälpa till på alla sätt som vi kan och förmår.

En av de största utmaningarna som behöver lösas är kompetensbristen. Fram till 2024 kommer det att saknas minst 70 000 it-experter bara inom techbranschen. Samhällets och näringslivets totala behov är betydligt större. Redan i dag tackar företag nej till affärer på grund av kompetensbrist och detta hämmar tillväxten.

Här behöver regeringen vidta kraftfulla åtgärder på kort och lång sikt. Vi behöver få fler att välja tech. Redan i tidig ålder behöver vi få tjejer och killar att intressera sig för digitaliseringens möjligheter. Vi behöver också öka tillgången till utbildning som leder till techjobb och stärka den enskildes incitament till fortbildning och omskolning samt stärka arbetsgivares möjlighet att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Vad gäller den digitala infrastrukturen noteras kort i regeringsförklaringen att investeringarna i bredband ska ökas, vilket är väldigt glädjande. Hela Sverige behöver ha tillgång till snabba och robusta uppkopplingar och mycket arbete återstår. Ge marknadens aktörer långsiktiga förutsättningar för att kunna planera utbyggnaden och uppnå bredbandsmålen. Vi behöver också komma i kapp andra länder vad gäller 5G-användningen och innovationer som bygger på den.

Statsministern pekar tydligt på vikten av att världen måste lyckas med att klara klimatkrisen och att hon vill göra en kraftfull grön återstart av svensk ekonomi. Det som dock förvånar är att Andersson i dessa sammanhang helt underlåter att ta upp just digitaliseringen och användningen av ny teknik som avgörande nycklar. Klimatomställningen och den digitala omställningen går hand i hand, vilket exempelvis både EU-kommissionen och World Economic Forum pekat på. Här har Sverige en väldigt stark position som, om den förvaltas väl, kan ge världen innovativa lösningar och Sverige stora exportframgångar.

Potentialen är också enorm när det gäller att dra nytta av digitaliseringen inom välfärdens olika områden. Givet den demografiska utmaningen och för att klara välfärden på sikt måste regeringen ta sitt ansvar för de långsiktiga investeringar som behövs för en digital omställning av offentlig service och välfärd. 

Sverige, liksom övriga världen, är mitt uppe i en stark strukturomvandling som accelererat än mer under pandemin. Ett skifte som innebär ett högt digitaliseringstryck med stor påverkan på alla branscher, på ekonomin, jobben och välfärden. Här finns stora möjligheter, men här finns också risker och ökad sårbarhet. Därför behövs fler insatser kopplat till informations- och cybersäkerhet.

Andra länder springer snabbt och gör stora satsningar för att vara digitalt ledande. För att Sverige inte ska bli omsprunget i det globala racet och tappa konkurrenskraft, krävs det en rejäl ambitionshöjning från regeringen och ett helhetsgrepp kring Sveriges digitalisering. Vi ser fram emot att föra en dialog med Khashayar Farmanbar om de åtgärder som behövs för att Sverige ska placera sig i digitaliseringens framkant. Techbranschen står redo att bidra med lösningarna. 

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör Tech Sverige (fd IT & Telekomföretagen)