Opinion

”Tänk på framtiden, teknikföretag – ge ingenjörsstudenter feriejobb”

Över hälften av ingenjörsstudenterna har stora svårigheter med att hitta feriearbete inom sitt område, skriver Teknologrådet hos Sveriges Ingenjörer. Foto: Unsplash
Över hälften av ingenjörsstudenterna har stora svårigheter med att hitta feriearbete inom sitt område, skriver Teknologrådet hos Sveriges Ingenjörer. Foto: Unsplash
Fares Abugharbia, ordförande Sveriges Ingenjörers teknologråd . Foto: Sveriges Ingenjörer
Fares Abugharbia, ordförande Sveriges Ingenjörers teknologråd . Foto: Sveriges Ingenjörer

DEBATT. Trots ett enormt rekryteringsbehov i teknikbranschen har över hälften av ingenjörsstudenterna stora problem att få feriearbete inom sina områden. Det är orimligt, skriver Sveriges Ingenjörers teknologråd.

Hälften av de tio utbildningsgrupper svenska arbetsgivare har störst behov av på tre års sikt är ingenjörer. Det visar SCB:s arbetskraftsbarometer som granskat utsikterna för 70 utbildningar.

Efterfrågan är tydligt kopplad till den kompetens som krävs för att klara klimatomställningen, men också de kliv inom digitalisering som behöver tas.

Trots detta har hälften av ingenjörsstudenterna, 56 procent, stora svårigheter att finna ett feriearbete där de får användning av sina studier. Som företrädare för Sveriges Ingenjörers teknologråd anser vi att det är helt orimligt, det finns uppenbara fördelar med att studenter arbetar inom sin inriktning under studietiden. 

Studenter vill i de flesta fall jobba inom den sektor de tar sin examen, men de vet inte alltid var, i vilken roll och vilka arbetsuppgifterna kan vara. Med feriearbete får den enskilde studenten konkret inblick i de möjligheter framtidens yrkesliv har att erbjuda. De ges tillfälle att i praktisk tillämpning omsätta och utveckla de kunskaper som inhämtats vid universitet och högskola.

I och med att värdet av studenternas teoretiska kurser tydliggörs och tanken bakom utbildningens helhet klarnar, kan ett relevant feriearbete också stärka studiemotivationen och fungera vägledande inför successiva utbildningsval. Inte minst: ingenjörsstudenterna kommer att växa med ansvaret och känna en ökad stolthet över sitt utbildningsval.

Företagen får i sin tur engagerade och unga problemlösare som med nya ögon kan ge yrkesverksamma ingenjörer stöd i pågående projekt. I takt med att utbildningen framskrider kommer de successivt arbeta självständigare. Om skolprojekt integreras med företagsinitiativ ges ytterligare synergieffekter. Företagen knyter därtill kontakter med potentiella medarbetare och får tillfälle att nyttja färsk kompetens, från den senaste forskningen. Feriearbete ger företagen en gyllene möjlighet att börja bygga upp och forma studenternas yrkeserfarenhet utifrån sina behov.

Våra lärosäten får genom närmare band mellan näringsliv och studenter stöd i att höja utbildningens kvalitet, stärka studenternas motivation, förbättra genomströmningen och generellt öka nyttiggörandet av högskolornas forskningsresultat. Samtidigt öppnas fler och nya vägar för utbildningssamverkan. Det ökar även förutsättningarna för att erbjuda formell, poänggivande praktik och för att utveckla industrirelevanta kurser – inte bara för programstudenter, utan även för yrkesverksamma som vill vidareutveckla sig inom sitt område. 

Goda chanser till arbete under ferier och extraarbete under terminer blir även en stark konkurrensfördel vid rekryteringen av nya studentkullar, liksom för de branscher högskolorna samverkar med.

Näringslivet uppger att det finns ett glapp mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. En given åtgärd för arbetsgivare är att erbjuda ingenjörsstudenter möjlighet att redan under studietiden pröva sina kunskaper och färdigheter i arbetslivet. Därtill behöver våra lärosäten verka för smidiga övergångar mellan studier och arbetsliv, exempelvis i form av verksamhetsförlagd eller arbetslivsintegrerad utbildning. Det för med sig fördelar för såväl individ som samhälle och bidrar till att tillgodose företagens behov av aktuell kvalificerad ingenjörskompetens.

Så lägg ut era jobberbjudanden redan i dag, vi studenter står redo att söka dem. 

Fares Abugharbia, ordförande Sveriges Ingenjörers teknologråd 

Andreana Vojinovic, ledamot Sveriges Ingenjörers teknologråd

John Bankefors, ledamot Sveriges Ingenjörers teknologråd

Märta Selander, ledamot Sveriges Ingenjörers teknologråd

Sebastian Granath, ledamot Sveriges Ingenjörers teknologråd