Opinion

”Sverige förtjänar bättre energipolitik”

STOCKHOLM 2013-09-06 Stockholms finansborgarråd Sten Nordin invigde på fredagen Stockholms Hamnars solcellsanläggning på taket till Magasin 6 i Frihamnen. Anläggningen består av 919 solpaneler med en total yta på 1500 kvadratmeter. Den årliga energileveransen kommer att motsvara behovet för tio genomsnittsvillor. Anläggningen är Stockholm stads största i sitt slag. Foto: Fredrik Sandberg/TT
STOCKHOLM 2013-09-06 Stockholms finansborgarråd Sten Nordin invigde på fredagen Stockholms Hamnars solcellsanläggning på taket till Magasin 6 i Frihamnen. Anläggningen består av 919 solpaneler med en total yta på 1500 kvadratmeter. Den årliga energileveransen kommer att motsvara behovet för tio genomsnittsvillor. Anläggningen är Stockholm stads största i sitt slag. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT. Avsnittet om energi i regeringens budget är dyster läsning som visar att satsningarna på både energieffektivisering och förnybar energi är rekordlåga år 2014. Sverige förtjänar bättre än så, tycker Lise Nordin, miljöpartiets energipolitiska talesperson.

Att använda energi smartare och därmed kunna minska energianvändningen är avgörande för att nå klimatmålen fastslår internationella energibyrån IEA i sin årliga rapport World Energy Outlook.

IEA riktar en tydlig rekommendation till alla regeringar att fokusera på smartare användning av energi för att klara klimatmålen. På det sättet minskar energibehovet och den förnybara energin räcker till fler. Samtidigt ger en effektivare användning stora vinster på andra områden, inte minst för användaren som får en lägre kostnad.

Men en granskning av regeringens statsbudget visar att denna till synes självklara slutsats inte har landat hos Alliansen. Budgetens energiavsnitt är en dyster läsning som visar att satsningarna på både energieffektivisering och förnybar energi är rekordlåga år 2014. Sedan regeringen tillträdde 2006 har satsningarna närmast halverats.

Att en genomsnittlig svensk har dubbelt så hög elförbrukning som en genomsnittlig dansk innebär en stor möjlighet till energieffektivisering och sänkta elräkningar. Det innebär också en potentiellt stor marknad för nya energitjänster och produkter, teknikutveckling, företag och i slutänden: jobb.

Att de statliga investeringarna i effektiviseringar och förnybar energi minskar, samtidigt som regeringens energipolitikiska riktning är oklar för de flesta, skapar osäkerhet hos de företag som står redo att leverera framtidens energiteknik.

Det är olyckligt att Sverige tappar företag som flyttar utomlands till länder som har en tydligare inriktning för energipolitiken. Bara i år har ett flertal solcellstillverkare flyttat utomlands. Många företag inom förnybartsektorn vittnar om att de tvekar att investera när politiken är så oklar och det saknas långsiktighet i regeringens satsningar.

Miljöpartiet tycker Sverige förtjänar bättre än så. Sverige har fantastisk potential för energieffektivisering och förnybar energi. Vi har länge drivit förslaget att Sverige ska ha som mål att bli 100 procent förnybart. Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet står bakom målet vilket innebär en majoritet av riksdagens ledamöter. Det är ett mål som förpliktigar och nu är det hög tid att visa att det inte bara är en läpparnas bekännelse.

Genom en tydlig politik och medföljande pengar skapar vi förutsättningar för de företag som kan erbjuda framtidens miljöteknik.

Sverige har ett historiskt gott rykte om att vara föregångare inom miljöteknik och förnybar energiteknik. Det visade sig även när Barack Obama var på besök. Men det goda ryktet är hotat av att vi tappar fart och regeringen minskar satsningarna på förnybar energi och energieffektivisering.

I vår skuggbudget presenterar vi utöver regeringens anslag satsningar på förnybar energi och energieffektivisering med 3,9 miljarder kronor för perioden 2014-2017. Med en tydlig politisk inriktning och budgetsatsningar kan Sverige igen ta täten i energiomställningen.

Lise Nordin (MP) energipolitisk talesperson