Opinion

Stödköp hybrider nu, regeringen

Regeringen bör fixa order på ett antal tusen elhybridfordon av olika slag, med förskottsbetalning och krav på återbetalning om fordonen inte levereras. Det kan rädda fordonsindustrin, skriver Linköpingsforskare.

Publicerad

Försäljningssiffrorna rasar och fordonsindustrin krisar. Röster höjs för statlig intervention, på "undsättningsstöd" och stöd till mer forskning. Men är det verkligen forskning som i första hand krävs för att Sverige ska behålla en livskraftig fordonsindustri?

För tio år sedan hade vi förmånen att i Japan studera Prius-projektets utveckling och bland annat träffa dess dåvarande chefsingenjör.

Toyota Prius hade då funnits på den japanska marknaden under ett drygt år. Tillverkningsvolymen var låg och hybridbilen väckte åtlöje i Detroit när den några år senare introducerades i USA. Varför utveckla en hybridbil när stadsjeepar toppar försäljningsstatistiken, oljepriset ligger under tio dollar per fat och alla "vet" att bränsleceller är framtidstekniken? I dag är det lätt att låta sig imponeras av Toyotas uthållighet och långsiktighet i hybridsatsningen.

Andra tillverkare, inklusive Volvo PV, utvecklade också hybridfordon, men de stannade på koncept-

stadiet; de visades på mässor, men aldrig för riktiga kunder. Endast Toyota tog kostnaderna att gå från koncept till kommersialisering. Därmed fick de också ovärderliga erfarenheter av storskalig produktion, försäljning och service av hybridfordon.

Detta exempel lyfter fram en avgörande lärdom i en kapitaltung och osäker bransch som bilindustrin: forskning är aldrig nog.

Det kritiska steget för nya tekniska system är att gå från tidiga prototyper till industrialisering: att bygga ett nät av kompetenta leverantörer, skala upp produktionen, få priser som ger försäljning, klara garantiåtaganden och utveckla servicenätet.

Toyota kunde med sina resurser stå för denna process helt i egen regi. Volvo PV har tidigare visat att företaget har ingenjörskompetens för att utveckla fordon för framtiden. Vad som krävs nu är kunder som vågar lägga beställningar på teknik som ännu är osäker och fordon som inte är riktigt färdiga. Här kan offentligt subventionerade beställningar från myndigheter, verk och kommuner spela en avgörande roll.

Detta borde regeringens bilindustrisatsning handla om: se till att myndigheter, verk och kommuner lägger order på ett antal tusen elhybridfordon av olika slag, med förskottsbetalning och krav på återbetalning om fordonen inte levereras. Sådana insatser är också mycket viktiga för de tunga fordonstillverkarna, Scania och Volvo LV.

De har länge arbetat med att ta fram olika slags hybridteknik för bussar, lastbilar och anläggningsfordon. Nu när tekniken börjar bli klar att lanseras tvärstannar marknaden och oljepriset dyker. I detta läge är det avgörande med stöd till kunderna för att göra beställningar så att företagen kan driva utvecklingsprojekten vidare, etablera nischmarknader och få referensorder för framtida internationella beställningar.

Sverige har goda erfarenheter av sådan samverkan Reglerna i EU gör det svårare, men i dagens kris har medlemsstaterna blivit mästare på flexibla tolkningar. Därför finns nu ett unikt utrymme att med framsynta beställningar säkra de utvecklingsprojekt som är så viktiga för fordonsindustrins framtid.

Thomas Magnusson, lektor i industriell organisation, Linköpings universitet.

Christian Berggren, professor i industriell organisation, Linköpings universitet.