Opinion

”Sluta slösa och skärp reglerna”

HUDDINGE 20030920 Häktet i Huddinge. Foto: Björn Larsson Ask/Svd /TT
HUDDINGE 20030920 Häktet i Huddinge. Foto: Björn Larsson Ask/Svd /TT
Ann-Kristine Johansson, riksdagsledamot (S), Näringsutskottet
Ann-Kristine Johansson, riksdagsledamot (S), Näringsutskottet
Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S), Näringsutskottet
Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S), Näringsutskottet

DEBATT. Varje dag kastar vi bort energi i föråldrade belysningssystem. 82 procent av Sveriges vårdlokaler har gamla system som borde bytas ut. Det krävs skärpta regler, enligt riksdagsledamöterna Ann-Kristine Johansson (S) och Ingemar Nilsson (S).

Trygg tillgång till el till konkurrenskraftiga priser är viktigt för jobben i Sverige. Miljön kräver förnybar energi som vind, sol och biobränsle. Därför vill vi att Sverige ska ligga i fronten för ny och innovativ energiforskning. Men trygg energiförsörjning kräver också effektivisering av energianvändning.

International Energy Agency säger att energieffektivisering är väldens största bränsle, som glömts bort.

Ett område med stora möjligheter till energibesparingar är belysning. Men det utnyttjas långt ifrån på ett tillfredssällande sätt. Det är alltför vanligt med lokaler där belysningen ständigt är påslagen, oavsett om det är fullt dagsljus ute eller om lokalen står tom.

Mycket har hänt de senaste åren och ny belysningsteknik gör, att det finns stora energivinster att göra genom att byta ut gamla system mot ny smartare belysning. Beräkningar visar att energiförbrukningen i offentliga miljöer skulle kunna minska med upp till 80 procent om nya belysningstekniker installerades. Det är möjligt genom att belysningen till exempel automatiskt regleras efter dagsljus och närvaro.

Energimyndigheten har beräknat att 82 procent av vårdlokalerna, 73 procent av skolorna och 46 procent av landets kontor har föråldrade belysningssystem. Förvånansvärt nog installeras ofta den gamla tekniken även i nya byggnader.

För fastigheter, vars uppförande och drift står för en betydande del av koldioxidutsläppen, innebär den nya belysningstekniken den enskilt största möjligheten till energibesparingar. Investeringar i energieffektivisering av belysning medför dessutom en stor energibesparing från första dagen.

Utöver miljövinster är modern belysning också ekonomiskt smart. Eftersom det är själva användningen som kostar mest, är investeringen som regel intjänad redan efter tre år. Trots högre inköpspris sänks totalkostnaden genom lägre utgifter för drift och underhåll samt ökad livslängd för produkterna.

Vi kan spara mängder av energi och många miljoner kronor varje år i Sverige, om vi ersätter samtliga äldre belysningssystem mot moderna. Att satsa på nya belysningssystem skulle därför vara bra både för miljön och för skattebetalarna, som annars riskerar att få betala priset genom onödigt höga elräkningar.

Men trots att dessa tekniska lösningar finns för våra kontor, skolor och sjukhus, händer det alldeles för lite. För varje dag som går fortsätter vi att slösa bort en stor del av den energi som behövs för att trygga sysselsättningen och välfärden i landet.

Det saknas tillräcklig kunskap hos beställare och användare men framför allt, tydlig vilja och styrning från dem som har den politiska makten.

Sverige behöver fastställa bindande regler för energieffektivisering och det offentliga måste gå före. Med en anpassning av byggregler och med hjälp av innovativ offentlig upphandling inom belysningsområdet kan vi nå betydligt längre än i dag i arbetet med att minska energianvändningen. Alla bidrag till ökad energieffektivisering behövs.

Och som sagt, energieffektivisering är smart och bra. Den sparade energin är den billigaste energin.

Ann-Kristine Johansson, riksdagsledamot (S), Näringsutskottet

Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S), Näringsutskottet