Opinion

”Slår undan benen för effektiv teknik”

Johan Barth
VD Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation Foto: Andre de Loisted
Johan Barth VD Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation Foto: Andre de Loisted

SLUTREPLIK. Svensk Fjärrvärme vill slå undan benen för en ekonomiskt gynnsam och för samhället resurseffektiv teknik. De vill hindra medborgarna att dra nytta av gratis solenergi som ligger lagrad i marken, svarar Johan Barth, vd Geotec och Svenskt Geoenergicentrum.

Ulrika Jardfelt är inte konsekvent i sin replik på min debattartikel om geoenergins möjligheter i lågenergihus. Hon bemöter inte ämnet i sig, utan argumenterar för fjärrvärmens rätt till monopol där den är utbyggd. Det monopolet vill Jardfelt uppnå genom att ändra byggreglerna.

I ett brev till finansmarknadsminister Peter Norman använder hon miljöskäl i sin argumentation, vilket var bakgrunden till att vi kopplade Svensk Fjärrvärmes lobbykampanj till möjligheterna att bygga verkliga lågenergihus.

Ulrika Jardfelt hävdar att dagens byggregler inte är teknikneutrala. Det är helt rätt. Eluppvärmda byggnader, dit byggnader med geoenergi räknas, har betydligt högre krav på energieffektivitet än andra byggnader. Inte direkt teknikneutralt, däremot styrande mot ett lägre uttag av gemensamma energiresurser. Om fastighetsägaren har en egen energikälla att ösa ur, till exempel geoenergi, lägger staten sig inte i det så länge elförbrukningen stannar på en låg nivå.

Svensk Fjärrvärme vill hindra medborgarna att dra nytta av den gratis solenergi som ligger lagrad i marken. De vill ha byggregler som slår undan benen för en för fastighetsägaren ekonomiskt gynnsam och för samhället resurseffektiv teknik. Detta till förmån för fjärrvärmen som de facto kräver mer av våra gemensamma resurser än geoenergin.

Icke desto mindre är fjärrvärme många gånger en bra lösning som tar tillvara på spillvärme som annars skulle gå förlorad. I andra lösningar är den mindre bra, till exempel när den eldar med gas, olja och sopor. Sopeldandet motverkar en effektiv återvinning och bidrar till mängder med transporter.

Därför är det så viktigt att det finns ekonomiskt attraktiva alternativ på marknaden för kunderna, så att våra gemensamma resurser används på bästa sätt. Energimyndighetens hållning är talande nog att om kunderna väljer den ekonomiskt bästa lösningen så är det oftast även det bästa miljövalet – förutsatt att denne kan göra ett val. Den konkurrensen vill Jardfelts medlemmar få bort och skapa monopol varhelst det dras fjärrvärmenät, då vi inte ska få ”rata fjärrvärme på de orter där den finns”.

Slutligen: Ulrika Jardfelt citerar Plan- och byggförordningen (2011:338). Det citat om att minskad användning av el för uppvärmning i byggnader ska främjas, kan jag omöjligen hitta. Ulrika Jardfelt får gärna maila mig rätt version om det är så att min inte är uppdaterad. I min upplaga säger förordningen däremot att ”en byggnad som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler samt deras installationer för uppvärmning, kylning och ventilation (ska) ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi.” Det skriver jag gärna under på!

Johan Barth, vd Geotec och Svenskt Geoenergicentrum