Opinion

”Skickliga lärare ska belönas”

REPLIK Inget är så viktigt för skolans kvalitet som skickliga lärare. Vi satsar på fler karriärtjänster, examenspremie men också på ytterligare 9 000 platser på lärarutbildningen, skriver Tomas Tobé (m).

Välutbildade, behöriga och engagerade lärare är grunden för en skola där eleverna får goda resultat. Med ordning och reda i ekonomin kan Alliansen och Nya Moderaterna nu gå fram med fortsatt stora satsningar på den svenska lärarkåren. Med fler skickliga lärare kommer också resultaten att bli bättre.

Sedan 2006 har mycket hänt i svensk skola och i synnerhet för lärarna. För att höja läraryrkets status och stärka lärarna har vi reformerat lärarutbildningen för att ge de blivande lärarna rätt verktyg från början. Vi har även satsat på karriärtjänster för lärare – skickliga lärare ska belönas.

Vi går nu fram med flera nya satsningar för lärarkåren. Sverige riskerar att möta en stor lärarbrist inom ett par år och därför vill Alliansen utöka lärarutbildningen med 9 000 nya platser.

Samtidigt föreslår vi en examenspremie för dem som utbildar sig inom ämnen där det i dag råder brist på behöriga lärare, bland annat inom kemi- och teknikämnena. Examenspremien kan som mest uppgå till 75 000 kronor. För att ytterligare stärka läraryrket utökas karriärtjänstreformen för att omfatta 17 000 lärare år 2016.

Med flera viktiga reformer för skolan som är finansierade krona för krona satsar nu Alliansen och Nya Moderaterna ytterligare på att stärka Sveriges lärarkår.

Tomas Tobé, utbildningspolitisk talesperson (m)