Opinion

”Problemet är avregleringen”

Eldistrubitören Fortums ställverk i Beckomberga. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/Scanpix
Eldistrubitören Fortums ställverk i Beckomberga. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/Scanpix

DEBATT. Det är avregleringen av elmarknaden som är problemet inte vilka elområden vi delar in Sverige i. Begrepp som samhällsnytta och energisparande ryms inte på den svenska elmarknaden, enligt Lars Taxén.

Diskussionen som förs om nya regler för marknaden är viktig och intressant, men oväsentlig i förhållande till den diskussion som egentligen borde föras – den om effekterna av avregleringen av elproduktionen. I stället för förväntade lägre priser till följd av konkurrensen blev resultatet det motsatta: elpriset fördubblades.

Effekterna av det fördubblade elpriset har som bekant drabbat elintensiva industrier och vanliga elkunder hårt, medan elproducenterna gjort lysande affärer. Men en ännu mer allvarlig effekt debatteras ytterst sällan. I och med att motivet för att producera el har vänts från samhällelig nyttighet till maximal vinst åt producenterna, har det samhälleliga incitamentet för att spara el satts ur spel.

Om det osannolika skulle inträffa att alla elkonsumenter minskar sin förbrukning till hälften, minskar givetvis elproducenternas vinster i samma grad, vilket omedelbart skulle medföra ökade priser för att hålla uppe vinstmarginalerna. Energimarknadsinspektionen kan bara påverka en sådan utveckling marginellt, inte förändra systemet i grunden.

I dag är den allt överskuggande tankefiguren att avreglering och konkurrens leder till maximal effektivitet och minimalt resursslöseri. Att det inte stämmer för elförsörjningen borde vara uppenbart för alla utom marknadens överstepräster.

Avregleringen av elmarknaden har kallats ett ”skräckexempel” i boken "När folkhemselen blev internationell", skriven av KTH forskarna professor Arne Kaijser och fil dr Per Högselius. De inbyggda motsättningarna i systemet hotar på sikt Sveriges överlevnad som industrination, och försvårar en utveckling mot en effektivare och miljövänlig elförsörjning.

Det är hög tid att börja tänka utanför marknadens hegemoni, och på allvar ta upp diskussionen om vad som lämpar sig för marknadsutsättning och vad som inte gör det.

Lars Taxén
Docent aktiv inom Nätverket för Gemensam Välfärd

Läs också: