Opinion

”Nya regler för gasbilar hindrar omställningen”

Heléne Lilja, kommunikationschef Motormännens riksförbund.
Heléne Lilja, kommunikationschef Motormännens riksförbund.
Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert, Motormännens riksförbund.
Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert, Motormännens riksförbund.

DEBATT. Kontrollen av gasbilarnas tankar har skärpts efter explosioner i samband med tankning. Men det är helt oacceptabelt att det är bilägaren som ska stå för kostnaden, skriver Heléne Lilja och Carl-Erik Stjernvall, Motormännens riksförbund.

När nya besiktningsregler infördes i maj i år blev det plötsligt mycket dyrare att äga en biogasbil. Nya krav på kontroll av gastankar kan kosta bilägaren tusenlappar.

För att klara en besiktning måste biogasbilens gastankar nu kontrolleras. Detta sker genom att ta bort de höljen som ofta sitter monterade under bilen och döljer tankarna så att besiktning kan genomföras.

Ett alternativ är att låta en verkstad utföra kontrollen och utfärda ett intyg. Att lyfta ned höljena själv kan vara ett tungt och smutsigt arbete som kan kräva tillgång till en billyft. Verkstadens kostnad för ett intyg brukar vara runt 2 000 kronor och gäller oftast inte längre än ett år.

Orsaken till att de nya reglerna har införts är att gastankarna i ett par Volkswagen-bilar har exploderat vid tankning. Det berodde på att tankarna hade angripits av rost, vilket inte hade åtgärdats i tid, trots att en officiell säkerhetsåterkallning var utfärdad på grund av rostiga gastankar.

Redan när de nya reglerna föreslogs hösten 2016, betonade Motormännen i sitt remissyttrande att detta skulle drabba gasbilsägarna. Men Transportstyrelsen valde att bortse från vår kritik. Nu tvingas landets alla biogasbilsägare betala dyrt, och Sveriges myndigheter visar än en gång att de helst går branschens ärenden i stället för att värna om konsumenterna. Det är inget annat än en skandal som slår hårt mot omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta!

Tre skäl som gör de nya reglerna oacceptabla:

- Gastankarna är redan datummärkta. Under denna period ligger ansvaret hos biltillverkaren. Eftersom tankarna efter denna period ska bytas ut är datumet infört som en notering om dispens i fordonets registreringsbevis. Ytterligare kontroll ska därmed inte krävas.

- Många bilar har moderna, lätta tankar med aluminiumkärna och kolfiberhölje. De rostar inte, men måste ändå helt i onödan kontrolleras för dyra pengar. Bara en av fyra typer av de olika gastankar som finns tillverkas i rostkänsligt stål.

- Kontrollkravet är motstridigt med tanke på gällande produktsäkerhetsansvar. Detta ligger hos tillverkaren, som även ansvarar för utfärdandet av officiella säkerhetsåterkallningar när sådana krävs, precis som i fallet med Volkswagen. Men med de nya reglerna blir det i stället konsumenten som får ta kostnaderna.

Transportstyrelsen måste nu stå på konsumenternas sida genom att ställa krav på tillverkarna om produktsäkerheten inte kan garanteras. Arbetet med att skriva om reglerna och ta bort det orimliga kravet på besiktning av tankarna måste omedelbart påbörjas. Ansvaret för gastankarnas hållfasthet ligger hos tillverkarna, inte hos de hushåll som väljer ett av de mest klimatsmarta alternativ som står till buds.

Heléne Lilja, kommunikationschef Motormännens riksförbund

Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert, Motormännens riksförbund