Opinion

“Nationell roaming krävs för 5g överallt – även inomhus”

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

DEBATT. Inför nationell roaming, och dela ut 5g-licenser till aktörer som kan bygga ut inomhusnät. Det föreslår en lång rad företrädare för fastighetsbranschen i Sverige.

Regeringen föreslår ytterligare en halv miljard kronor i den kommande budgeten till utbyggnaden av bredband. En bra satsning, men det är mer än pengar som behövs för att ta nästa steg i bredbandsutbyggnaden. 

I dag sker 80 procent av all mobil konsumtion inomhus och 80 procent av all telefoni är mobil. Om ett helt uppkopplat Sverige ska bli verklighet till 2025 måste regeringens fokus nu riktas mot trådlös uppkoppling inomhus, samverkan mellan mobiloperatörer och nationell roaming. 

Utbyggnaden av 4g- och 5g-näten hänger ihop med fiberutbyggnaden, men även trådlös bredbandstäckning inomhus – oavsett telekomoperatör – måste fungera. Därför måste fastighetsägare inkluderas i arbetet med Sveriges bredbandsstrategi – så är inte fallet idag.

Tillgång till trådlös uppkoppling inom ramen för Sveriges bredbandsutbyggnad aktualiserades på nytt i våras med Post- och telestyrelsens förslag om lokala 5g-tillstånd. 

“Nationell roaming främjar inte bara konkurrensen mellan mobiloperatörer, det behövs för att använda 5g inomhus.”

Förslaget, som varit ute på remiss, innebär att fastighetsägare genom lokala tillstånd får skaffa egna 5g-nät inne i fastigheterna. 5g-nätet kan ge markant snabbare uppkoppling, men för att det ska fungera krävs fler antenner inne i fastigheterna. Detta då krav på välisolerade och energieffektiva hus gör väggarna tjockare och signalerna får svårt att tränga igenom. Lokala 5g-tillstånd för att installera inomhusnät är helt nödvändiga, men ska 5g fungera inomhus krävs fler åtgärder än så. 

· Inför nationell roaming. Utomlands kopplas telefonen upp mot de nät som finns tillgängliga, så kallad roaming. I dag finns ingen nationell motsvarighet i Sverige. Det gör att den med ett utländskt telefonabonnemang har bättre mobiltäckning i Sverige än en med ett svenskt. Om en fastighetsägare ska installera ett inomhusnät för att boende eller lokalhyresgäster ska kunna använda 5g krävs därför ett sim-kort som kan ansluta till nätet.

Men få är nog beredda att ha flera telefonabonnemang för att få 5g-täckning i enskilda hus. Inte heller finns bandbredd nog för att alla operatörer ska installera antenner i varje hus. Nationell roaming främjar inte bara konkurrensen mellan mobiloperatörer, det behövs för att använda 5g inomhus.

· Dela ut licenserna för lokala 5g-nät till den som faktiskt har möjlighet att installera ett inomhusnät, fastighetsägaren eller den som har avtal med fastighetsägaren. Om licenserna delas ut till den som ansöker först, riskerar vi att opportunistiska aktörer förhindrar nätutbyggnaden, genom att tillskansa sig en monopolställning. 

Studier från Rise visar att 80 procent av all mobil konsumtion sker inomhus och 80 procent av all telefoni är mobil. Dessutom ökar mängden data med införandet av internet of things och ökad mängd strömmad media. Vi ser också att allt fler samhällstjänster kräver tillgång till nätet, liksom distansarbete och näthandel. 

Vi ser att den första metern alltid är trådlös, mobiltelefonen eller paddan har inte ett bredbandsuttag. Därför måste bredbandsstrategin ta höjd för ett ökat behov av trådlös bredbandsuppkoppling. 

I dag är fastighetsägare inte representerade i arbetet med regeringens bredbandsstrategi och avsaknaden av fastighetsägarperspektivet i PTS remiss understryker problematiken med detta. Vi har gjort stora investeringar för att fiber och bredband ska komma så många till nytta som möjligt. Nu behövs tydliga spelregler för att vi ska lyckas få ut den trådlösa infrastrukturen. 

Tillsammans representerar vi undertecknare en betydande del av fastighetssverige – både bostäder och kommersiella ytor – och vi kommer bära den största delen av 5g-utbyggnaden inomhus. Om vi ska lösa bredbandsutbyggnadens utmaningar måste vi inkluderas i bredbandstrategin. Annars riskerar förslag som lokala licenser stupa på att det inte tas ett helhetsgrepp. 

Vi uppmanar därför energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman att ta med fastighetsägare i regeringens bredbandsforum och se över hinder som nationell roaming och risker kopplade till licenserna. Då kan vi tillsammans driva bredbandsutvecklingen så att den gagnar människor i hela landet.

Carl Ståhle, digitaliseringsexpert Sveriges Allmännytta

Johan Kleveland, förbundsjurist Fastighetsägarna Sverige

Christoffer Börjesson, senior Business Developer Stronghold 

Peter Östman, affärsutvecklingschef Vasakronan

Mikael Källqvist, vd Bostads AB Mimer

Malin Lampa, utvecklingschef Bostads AB Mimer

Christian Dahlgren, CIO AMF Fastigheter

John Lethenström, chef fastighetsutveckling Hufvudstaden

Niclas Ingeström, CDO Castellum

Jesper Josbrant, vd HSB Affärsstöd

Amir Chizari, CIO/CDO Riksbyggen ^

Fred Grönwall, chef teknisk drift, Fabege

Ulf Däversjö, direktör innovation och hållbar utveckling, Akademiska Hus