Opinion

Ministern: Det tar tid att bygga järnväg

BÅSTAD/FÖRSLÖV 20130904 Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) på plats för att bevittna när tunnelborren Åsa bröt genom det sista berget i tunnelbygget under Hallandsåsen på onsdagen. Foto: Foto Anders Andersson/SCANPIX
BÅSTAD/FÖRSLÖV 20130904 Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) på plats för att bevittna när tunnelborren Åsa bröt genom det sista berget i tunnelbygget under Hallandsåsen på onsdagen. Foto: Foto Anders Andersson/SCANPIX
Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister. Foto: Regeringskansliet
Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister. Foto: Regeringskansliet

REPLIK Vi kan inte göra allting på en gång, inte stänga Sveriges pulsåder för renovering och samtidigt tro att pendling och godstransporter ska kunna fortsätta, svarar Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

En väl fungerande infrastruktur är nödvändig för att säkerställa en god tillväxt och fler jobb. Detta gäller inte bara för Skåne utan för hela landet. Det är också därför som regeringen satsar mer än någonsin på Sveriges infrastruktur, 522 miljarder kronor under planperioden, där 86 miljarder kronor går till drift och underhåll av järnvägen.

Det innebär en fördubbling av anslaget till drift och underhåll av järnvägen sedan alliansregeringen tillträdde 2006.

Trots denna historiska satsning så kritiserar artikelförfattarna såväl regeringen som Trafikverket för att det tar tid att återställa och bygga ut järnvägen. Vi vågar säga sanningen – det tar tid att bygga ut, renovera och bygga om den järnväg som under decennier varit eftersatt.

Aldrig förr har så många människor åkt tåg. Det är en positiv utveckling, men den skapar också utmaningar i ett järnvägssystem som i decennier lidit av bristande underhåll. Man kan önska att Sverige för länge sedan hade gjort mer för att åtgärda bristerna. Då hade situationen sett annorlunda ut i dag. Den debatten tar vi gärna, men det gör inte tågen mer punktliga.

För att uppnå punktlighet krävs också tid och plats för att säkert kunna arbeta på och vid spåren. I den kommande tåg­planen som nyligen fastställdes av Trafikverket finns 7 200 tåg­lägen vilket motsvarar cirka 4 000 tåg per dygn. Till detta kommer cirka 2 200 tåglägen för banunderhåll – för att byta växlar, kontaktledningar och renovera systemet. Det kommer att märkas.

Vi kan inte göra allting på en gång. Vi kan inte stänga av Sveriges pulsåder, järnvägen, utan måste hitta system för att både säkert kunna arbeta samtidigt som pendling och godstransporter ska kunna fortsätta.

Precis som Region Skåne skriver i sitt remissvar på Trafikverkets förslag så redovisas ”många viktiga åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla tillgängligheten och skapa förutsättningar för utveckling och omställning av transportsystemet.” Några exempel på satsningar som Trafikverket föreslår i Skåne är godsstråket genom Skåne, fler spår på Södra Stambanan, fortsatta satsningar på Pågatåg Nordost, tunneln genom Hallandsås och mötesstationer på Ystadbanan.

Även om tonläget i debattartikeln är något annorlunda så fortsätter Region Skåne i sitt remissvar att man delar ”i allt väsentligt de prioriteringar som redovisas i förslaget, men vill att förslaget kompletteras och att vissa strategiska utredningsarbeten initieras.”

Detta välkomnar jag. Det är också därför som jag bjudit in såväl näringsliv som region Skåne och berörda aktörer till ett möte i Malmö den 4 november. För att diskutera och lyssna på synpunkter kring hur vi kan utveckla ett sammanhållet, robust och långsiktigt hållbart transportsystem.

Alliansregeringen satsar mer än någonsin på Sveriges infrastruktur, 522 miljarder kronor under planperioden, där 86 miljarder kronor går till drift och underhåll av järnvägen. Men vi kommer aldrig att kompromissa om vare sig resenärers eller godstransportörers behov av tåg i tid eller den säkerhet som behövs på och vid spåren.

Vi vågar säga att det tar tid, men vi gör något åt den järnväg som tidigare regeringar låtit förfalla.

Catharina Elmsäter-Svärd, Infrastrukturminister