Opinion

”Magnettåg skulle isolera oss från våra grannländer”

Emma Berginger (MP), riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet. Foto: Miljöpartiet
Emma Berginger (MP), riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet. Foto: Miljöpartiet

REPLIK. Höghastighetsbanorna tillhör inte gårdagens teknik. Tvärtom lägger de grunden för framtidens Europa, skriver Emma Berginger (MP)

Rune Wigblad argumenterade i en debattartikel i Ny Teknik mot förslaget om landbroar vid byggandet av en framtida stambana för höghastighetståg, samt för teknikalternativet magnettåg (EMS). Tvärtemot Miljlöpartiet förespråkar han lösningar som är oförenliga med med befintlig infrastruktur och omvärldens utveckling.

Rune Wigblads inlägg i debatten är välkommet; Sverige behöver fler röster som vill se stora  infrastruktursatsningar. Wigblad har dock fel i sak – höghastighetsbanorna tillhör inte gårdagens teknik. Tvärtom lägger de grunden för framtidens Europa.

Miljöpartiet vill att Sverige inom ett par decennier ska ha moderna tåg med maxhastigheter på långt över 300 km/h. Stockholm–Göteborg på mindre än två timmar, Stockholm–Malmö på två och en halv, Stockholm–Hamburg på omkring fem. Ja, faktum är att nya investeringar i järnväg nu genomförs på en rad platser i Europa och vi vill att Sverige följa kontinentens utveckling.

Magnettåg skulle innebära ett brott med denna sammanhängande berättelse som nu skrivs i Europa. Tekniken är nämligen inte kompatibel med övriga Europas järnvägssatsningar. Även om magnettågen når höga hastigheter skulle detta teknikval på många sätt isolera oss från våra grannländer. Sveriges infrastruktur måste sättas in i ett större sammanhang.

De nya stambanorna kommer också att bidra till den regionala utvecklingen och möjliggöra arbetspendling inom större områden när städer i södra Sverige knyts samman med snabba förbindelser  Magnettåg däremot är en storstadssatsning; hastigheter på 500-600 km/h skulle framförallt gynna kopplingen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom skulle det inte vara möjligt att omleda magnettågen på befintlig järnväg, vilket innebär sämre robusthet.

Att bygga vissa delar av höghastighetsbanorna på landbroar innebär minimerat intrång i natur, minskade barriäreffekter och lägre kostnader. Järnvägen kommer genom ökat hållbart resande blir klimatneutral, till skillnad från mycket annat som byggs.

De första delsträckorna av höghastigetsjärnvägen är redan beslutade. Nu är det dags att ta avgörande steg för ett färdigställande. Moderna, snabba och lättillgängliga tåg kommer snart vara verklighet. I alla fall om Miljöpartiet får vara med och bestämma.

Emma Berginger (MP), riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet