Opinion

”Ludvikaraset borde ha utretts av en haverikommission”

Hans Gleimar, civilingenjör, ledamot i Ludvika kommunfullmäktige
Hans Gleimar, civilingenjör, ledamot i Ludvika kommunfullmäktige
I januari 2017 påbörjades byggarbetena av bron i Ludvika. Den 13 juli, när gjutning pågick på brobanan, rasade plötsligt gjutformen och ställningen den vilade på. Tolv personer skadades. Foto: TT
I januari 2017 påbörjades byggarbetena av bron i Ludvika. Den 13 juli, när gjutning pågick på brobanan, rasade plötsligt gjutformen och ställningen den vilade på. Tolv personer skadades. Foto: TT

DEBATT. En haveriutredning hade gett en välgrundad och gemensam beskrivning om händelseförloppet under broraset, anser Hans Gleimar, civilingenjör och ledamot i Ludvika kommunfullmäktige.

Byggandet av rasade järnvägsbron i Ludvika återupptas nu utan att orsakerna har klarlagts. Tolv personer skadades i broraset den 13 juli förra året. Det orsakar åtminstone ett års försening med kostnader för trafik och näringsliv i Ludvika.

Den rättsliga utredningen koncentrerar sig på det juridiska ansvaret. Arbetsmiljöverket har hittills endast krävt bättre kontroll av komponenter i ställningar. Risken är avsevärd, att de pågående utredningarna inte belyser de tekniska orsakerna och informationsöverföringen mellan aktiva i projektet och därmed missar möjlighet till lärande.

Professor Håkan Sundquist, KTH efterlyste redan dagen efter olyckan i SR P1 en statlig haverikommission för att utreda de tekniska orsakerna. Byggnadsarbetarförbundet har sedan anslutit sig till detta krav.

Branschen anser inte att den 25 meter långa bron är tekniskt komplicerad. Men ord står mot ord efter händelsen. En haverikommission skulle klargöra det tekniska händelseförloppet och synliggöra systemfelen.

Inledningsvis skulle inte arbetsstyrkan hemförlovats utan att inledande förhör med de närvarande hade genomförts. Informationsinhämtning hos medarbetare spridda i flera länder en lång period efter olyckan är svår.

Huvudentreprenören Skanska hävdar, att en underleverantör hade underdimensionerat gjutformen. Underleverantören hävdar, att Skanska hade kontrollerat och godkänt beräkningarna samt att dessa vid efterkontroll visat sig vara korrekta.

Den på olycksplatsen närvarande och skadade betongpumpföraren Hans Nordlund, ifrågasätter det använda arbetssättet. Han anser, att man göt för snabbt och lade för mycket betong på ena sidan istället för att gjuta jämnt, fördela tyngden och få jämvikt på bron (Byggnadsarbetaren 2017-09-12).

En haveriutredning hade gett en välgrundad och gemensam beskrivning om händelseförloppet och dess orsaker. Den hade gett bas för kunskapsåterföring och utveckling för att undvika liknande händelser och minska konsekvenserna om de inträffar. En lärdom från Ludvika broras är att framtida liknande händelser skall utredas av en haverikommission.

Hans Gleimar, civilingenjör, ledamot i Ludvika kommunfullmäktige