Opinion

”Låt inte EU förbjuda din laddare”

Sara Skyttedal (KD), EU-parlamentariker. Foto: EPP Group
Sara Skyttedal (KD), EU-parlamentariker. Foto: EPP Group
Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock
Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock

DEBATT. Att förbjuda nyskapande tekniska lösningar är knappast rätt väg att stärka den europeiska konkurrenskraften, skriver Sara Skyttedal (KD), ledamot EU-parlamentet.

EU vill förbjuda nästan alla laddare till mobiler, surfplattor och andra digitala prylar. Allt utom en. Syftet är att minska det digitala avfallet genom att tvinga alla tillverkare att använda samma ladd-teknik, och därigenom skapa en situation där du bara behöver en laddare för alla digitala prylar.

Möjligen en lovvärd tanke, men i praktiken en aggressiv marknadsreglering som riskerar att lägga en död hand över teknisk utveckling inom laddtekniken. Att förbjuda nyskapande tekniska lösningar är knappast rätt väg att stärka den europeiska konkurrenskraften.

Nu i september presenterade EU-kommissionen ett direktiv som, fullt ut genomfört, skulle innebära att det blir förbjudet för företag att sälja exempelvis mobiler, läsplattor och digitalkameror som laddas med någon annan sladd än så kallad usb-c. EU-kommissionen har bestämt att vanliga människor tycker att det är jobbigt att hålla koll på olika laddare, och vill nu förbjuda sig fram till en lösning. Men framförallt läggs den retoriska tyngden på att förslaget skulle minska el-avfallet, eftersom färre ladd-modeller skulle behövas.

Det här är något återkommande i EU-politiken. Högtravande ambitioner inom något – ofta lovvärt – ämne, tillåts väga tyngre än det kärnintresse som påverkas mest av regleringen. Vi såg det förra mandatperioden med dataskyddsförordningen, gdpr, som motiverades med det ökade skyddet för medborgarnas personliga integritet. Att det hela, rent praktiskt, skedde till en enorm prislapp i form av ökade kostnader och mer byråkrati för både företag och civilsamhälle, talades det mer tyst om.

Och nu är vi alltså där igen. Den här gången ett lagförslag med syftet att minska mängden elskrot. I andra vågskålen ligger alldeles uppenbart innovation, konkurrenskraft och en fungerande marknad. Det är egentligen bara att ställa sig frågan om vi hade tyckt att det var en bra idé om laddtekniken genom politiska beslut hade cementerats för 10, 20 eller för den delen 30 år sedan? För det finns ju inget som tyder på att utvecklingen framöver inte skulle vara lika föränderlig som den varit under de senaste decennierna.

Apple satsar nu på trådlös laddning och väntas komma runt eventuellt antagen lagstiftning om sladdar och ladd-portar på det sättet. Men vem vet egentligen vilka smarta lösningar inom ladd- och batteriteknik som europeiska företag skissar på just nu? Och vem säger att det är just usb-c som är framtiden? Och varför skulle just EU-kommissionen, av alla tänkbara och otänkbara avsändare, vara den institution som är bäst lämpad att avgöra den saken?

EU har antagit den ena vidlyftiga målsättning efter den andra om att bli världsledande inom innovation, digitalisering och företagsklimat. Och dessutom konkreta mål om att minska regelbördorna för våra företag.  Det enda sättet att göra det, på riktigt, är att låta viljan att detaljreglera fram lösningar inom andra behjärtansvärda områden stå tillbaka. Det är uppenbart att den insikten saknas i detta fall.

Nya laddtekniker, med eller utan sladdar, kommer att utvecklas framöver. EU-kommissionen verkar dock fast beslutna om att det är en utveckling som under inga som helst omständigheter får ske i Europa.

Sara Skyttedal, (KD) Europaparlamentariker