Opinion

”Lägger en våt filt över energisparandet”

DEBATT. De som säljer mätutrustning vädrar morgonluft men vi som verkligen vill spara energi är oroliga. EUs nya förslag till regler för energieffektivisering kommer att slå helt fel, skriver energiexperten, Therese Rydstedt.

För ett par veckor sedan presenterade näringsdepartementet sitt förslag på hur EU-kommissionens energieffektiviseringsdirektiv ska införas i Sverige. Där finns bland annat förslag på lagstiftning om individuell mätning och debitering, IMD, av värme.

Försäljarna av mätutrustning vädrar morgonluft. Alla vi andra som verkligen arbetar för att spara energi oroas. Om kravet på IMD av värme går igenom kommer den svenska bostadssektorns framgångsrika arbete med att spara energi backa tillbaka. Och därmed motverkas syftet med hela direktivet.

Bransch- och intresseorganisationen SABO representerar nära 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag runt om i landet. Av erfarenhet vet vi att det finns många svårigheter med individuell mätning och debitering av värme på lägenhetsnivå. Det allvarligaste är att det inte sparar energi. Andra bekymmer är att fastighetsägarens incitament att spara energi försvinner när det är hyresgästerna som står för energinotan.

När Örebrobostäder införde individuell värmedebitering i ett stort antal lägenheter märkte man att svenska flerbostadshus inte har rätt förutsättningar för ett sådant system. Byggnadskonstruktionerna gör att värmen förflyttar sig mellan lägenheter. Energikostnaderna blev högre eftersom bostadsbolaget tvingades erbjuda högre temperaturer generellt - trots att en del hyresgäster ville ha lägre temperatur. Enkäter i berörda hus visade att 85 procent av hyresgästerna ville ha 21 grader, 10 procent ville ha mer än 21 grader och 5 procent under.

Krav på individuell mätning av värme skulle även bromsa nödvändiga renoveringar av miljonprogrammet. I dag finns cirka 300 000 miljonprogramslägenheter i behov av renovering. Men krav på individuell mätning av värme skulle göra dessa nödvändiga upprustningar ännu dyrare än vad de är idag. Fastighetsägaren måste finansiera dem på något sätt. Antingen leder kraven till höjda hyror eller till att fastighetsägarna skjuter upp renoveringen då den ekonomiska kalkylen inte går ihop.

Tiden för remissvar till näringsdepartementet går ut den 16 september och vi har uppfattat det som att även regeringen är medvetna om de problem som förslagen skulle leda till. SABO kommer därför att i september presentera en rapport med analyser och förslag på hur direktivet istället ska genomföras i Sverige.

Vårt syfte är att få till stånd förslag som gör att pengar investeras i åtgärder som verkligen leder till energibesparingar och en förbättrad inomhuskomfort. Miljömålet måste vara det allt överskuggande syftet med en åtgärd – inte att lägga en enhetlig våt filt över EU-ländernas energibesparande arbete i bostadssektorn.

Therese Rydstedt, energiexpert på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Under vinjetten ”Allmännyttans dag” onsdag 3 juli, kommer SABO att bland annat arrangera två seminarier som handlar om dels renovering, dels om hållbarhet.