Opinion

”Ingen är betjänt av skräckscenarier”

Alfred Askeljung (C), förbundsstyrelseledamot Centerstudenter, ingenjörsstudent och riksdagskandidat
Alfred Askeljung (C), förbundsstyrelseledamot Centerstudenter, ingenjörsstudent och riksdagskandidat

REPLIK. Gustav Nipe problematiserar de smarta elnäten i överkant. Han har helt rätt i att konsekvenserna kan bli större än vi anar och en genomlysning av den nya tekniken är bra men ingen gagnas av att skräckscenarier målas upp, skriver Alfred Askeljung, Centerpartiet.

Gustav Nipe redogör för det smarta elnät som håller på att implementeras i Norra Djurgårdsstaden. Det stämmer att just den här tekniken, som mycket annan utveckling, möjliggör ytterligare kontroll av människors leverne. Att helt ignorera fördelarna med en i grunden sund och naturlig utveckling är inte en seriös politik.

Det klagas också över möjligheterna att beivra narkotikabrott och försäkringsbedrägerier. Man kan tycka vad man vill om viss specifik lagstiftning men att polisen får utökade möjligheter att upptäcka och kunna beivra lagöverträdelse behöver inte nödvändigtvis vara entydigt negativt.

De flesta brott i Sverige har en låg uppklarningsgrad, om polisen bättre kunde utföra sitt arbete så skulle vi förhoppningsvis få ett lite rättvisare samhälle och en lite kostnadseffektivare polis. Även om jag verkligen inte tror att Nipe vill möjliggöra försäkringsbedrägeri så är det synd att han inte analyserar problematiken djupare.

Att tekniken framställs som att ”skapa misstro och osämja inom familjer” är svårt att betrakta som annat än svartmålning. Det här är frågor som finns på dagordningen, om Nipe tvivlar på detta så kan han surfa in på regeringens hemsida eller varför inte energiministerns blogg.

Hur informationen ska användas behöver inte alls vara så problematiskt som man vill påskina, det kan mycket väl regleras både i avtal och i lag. Smarta lösningar för innehåll och partnerskap borde, likt många tjänster på internet, kunna möjliggöra billigare fysiska tjänster.

Jag finner det rimligt att räkna med effektivitetsvinster som kommer av att både elbolag, fastighetsägare och privatpersoner kan mäta och styra elförbrukningen. Här håller jag med Gustav Nipe om att avvägningen mellan privatliv och kostnad i pengar främst borde vara upp till hushållen. Som på alla marknader så behövs det ett kraftigt konsumentskydd, övriga problemställningar är folk i gemen ganska bra på att lösa.

Självklart behövs det även starkt integritetsskydd vad gäller lagstiftning och tekniska lösningar hos de bolag som hanterar informationen. Skandalerna runt NSA och polisens kartläggningar bevisar att vi måste vara ytterst restriktiva med hur personlig information får hanteras.

Att någon stat, inkluderat den svenska, olovligen kan tillskansa sig detaljerad information om medborgare är oacceptabelt. När allt större delar av samhället blir uppkopplat och allt mer av våra liv tillgängliggörs så kan följderna av dåligt utformade regleringar såsom datalagringsdirektivet och FRA-lagen bli oöverblickbar. För mig som frihetlig centerpartist är det uppenbart att vi behöver avskaffa eller kraftigt reformera dessa lagar.

Vi kan inte förneka att teknikutvecklingen i framtiden kommer att ge ännu större och svårare problemställningar än de vi har idag. Att ignorera de positiva möjligheter teknikutvecklingen ger är dock inte hållbart. Lika ohållbart är det att kritisera utvecklingen i sig istället för att försöka bygga system som fungerar bra.

Som integritetsvurmare borde vi kritisera vår dåliga lagstiftning och efterfråga fungerande lösningar istället för att likt ludditer skrämmas av ny teknik.

Alfred Askeljung (C), förbundsstyrelseledamot Centerstudenter, ingenjörsstudent och riksdagskandidat