Opinion

Information skapar nya makthavare

Bilden som anses ha fått slut på Vietnamkriget där en skräckslagen flicka har slitit av sig sina kläder och flyr en napalmattack. Foto: Nick Ut/AP Photo
Bilden som anses ha fått slut på Vietnamkriget där en skräckslagen flicka har slitit av sig sina kläder och flyr en napalmattack. Foto: Nick Ut/AP Photo
Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge. Foto: Leif R Jansson/SCANPIX
Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge. Foto: Leif R Jansson/SCANPIX

DEBATT. Piratpartiets Rick Falkvinge: därför hjälper vi Wikileaks.

Den 8 juni 1972 togs ett foto i ett land i Sydost-asien, mitt under brinnande krig, av fotografen Nick Ut. Det föreställde en liten flicka.

Fotot sade emot det som presidenter och generaler hade sagt om hur humant kriget fördes. Plötsligt insåg människor, vanliga människor, att de hade blivit lurade och att de själva hade makten att ändra på saker.

Information är makt.

Information ger beslutsunderlag. Beslutsunderlag gör människor till makthavare.

På samma sätt, så är den organisation som kan beröva människor deras beslutsunderlag också en organisation som kan reducera människor från makthavare till ovetande medlöpare.

Fri information har en sådan sprängkraft att det kan få slut på krig.

Därför ligger det inte i krigsmakters intresse att världen ska få tillgång till fri information, för det gör vanliga människor till makthavare.

Bilden på en liten gråtande flicka i Vietnam som hade fått sitt hus napalmbombat utlöste en folkstorm som var början till slutet på Vietnamkriget. Utan det beslutsunderlaget, det beslutsunderlaget till vanliga människor, så hade krigsmakten kunnat fortsätta.

I dag handlar kampen om makten inte längre om vilka som med våld kontrollerar världens naturresurser. Den handlar om makten över opinionen. Fast ingen har egentligen makt över opinionen som sådan – däremot finns det krafter som vill göra vanliga människor till makthavare genom att förse dem med beslutsunderlag, och det finns krafter som vill beröva människor den makten.

Piratpartiet hör till den första kategorin. Vi är intill märgen övertygade om att en fri rätt att kommunicera, informera, debattera och rapportera är ett grundfundament i framtidens samhälle, om vi vill behålla det fritt. Därför erbjöd vi Wikileaks vår expertis och våra resurser. Av samma anledning tackade de ja. Vi delar dessa grundvärden och är i botten två aspekter av samma rörelse. Vi har däremot valt olika sätt att nå våra mål.

Piratpartiet pratar om integritet, kultur och kunskap som sina tre grundfrågor.

Integritet – rätten för alla medborgare att granska makthavarna, och att få ha sitt eget privatliv ifred från samma myndigheter.

Kultur – rätten för alla medborgare att fritt skapa och kommunicera ny kultur, även (kanske särskilt) när tidigare dominerande aktörer försöker hindra ny kultur från att uppstå och spridas.

Kunskap – rätten för alla medborgare att kommunicera, rapportera, debattera och jämföra kultur och kunskap, även (kanske särskilt) när det är obekvämt för tidigare makthavare.

Men vi är mer än så. Vi är också en aktivistorganisation. Vi inte bara pratar, som andra politiker, utan vi agerar också. Med egna resurser och egen tid. Gärna före valet, till skillnad från de andra. Vi visar våra värden i handling och vi sätter stolthet i det.

Vi använder våra egna servrar och vårt eget namn som sköld för att skydda rätten att rapportera om krigets fasor och maktmissbruk över hela världen. Den rätten är en enormt stark kraft. Den är så stark att den kan få slut på krig. Dessutom gör den vanliga människor till kraftfulla makthavare.

Det är saker vi tror på och vill arbeta för.

Rick Falkvinge
Piratpartiet