Opinion

”Individen utan skydd i smarta elnäten”

Mätare i Norra Djurgårdsstadens smarta elnät. Foto: Christian Rhen
Mätare i Norra Djurgårdsstadens smarta elnät. Foto: Christian Rhen
Gustav Nipe
Gustav Nipe

DEBATT. Elnätsföretagen kan använda informationen om vår elförbrukning till vad som helst och politikerna erkänner inte ens problemen. Ge hushållen makt över informationen om den egna elanvändningen, skriver Gustav Nipe, Ung Pirat.

Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett av de områden i Sverige där man nu satsar på ett smart elnät.

Skillnaden mellan det vanliga elnätet och ett smart elnät är som skillnaden mellan tv och internet. I det klassiska elnätet skickas el ut från kraftverket till olika mottagare – som sändningar från en tv-satellit. Det smarta elnätet möjliggör, som på internet, dubbelriktad kommunikation. Den nya tekniken medför dock att elbolaget precist kan övervaka hur, när och vilka tekniska apparater som används i hemmet.

I framtiden blir det lättare för föräldrar att veta när ungdomar ligger uppe och läser för mycket, det går att se när glödlampan är tänd. Att använda datorn lite för sent in på natten och putsa på sanningen kommer inte heller vara möjligt. För den svartsjuka partnern blir det enkelt att övervaka huruvida deras sambo använder el på rätt sätt när partnern åker iväg på en resa. Vår elkonsumtion berättar allt om oss, från vilken mat vi tillagar och hur, till hur länge eller ofta vi duschar eller använder apparater som tv, dator och radio.

I ljuset av Edward Snowdens uppgifter om att underrättelsetjänster, som amerikanska NSA, har fri lejd in i de globala nätjättarnas datahallar blir det allt viktigare att framtidens system bygger in dataskydd för individen. Detaljerad information om vår elförbrukning säger minst lika mycket om oss som människor som vår aktivitet på internet gör.

Försäkringsbolag skulle kunna använda informationen från smarta elmätare för att i realtid bestämma om en försäkringskund använder en bostad som sitt primära hem eller inte. Informationen från dessa elmätare är väldigt värdefull. Om direktreklamsbranschen får tillgång till informationen från de smarta elmätarna skulle riktad reklam nå en helt ny dimension.

I delstaten Ohio, USA, använder polisen de smarta elmätarna i jakten efter hemmaodlare av cannabis. Polisen undersöker elförbrukningen bland bostadsområden och letar efter hushåll som misstänkts använda värmelampor.

2007 föreslog den nederländska regeringen att alla sju miljoner hushåll i landet skulle installera smarta elmätare, som en del av en nationell energieffektiviseringsplan. 2009 tvingades regeringen dock att backa från beslutet efter att en konsumentgrupp framfört allvarlig kritik mot det nya systemet, eftersom det skulle kunna medföra omfattande kränkningar av individens integritet.

När vår egen elkonsumtion kan användas emot oss för att skapa misstro och osämja inom familjer samt låta företag få alldeles för mycket information om våra liv, då har politikerna gjort fel val. Implementering av tekniska lösningar är aldrig värderingslöst, det är både dumt och naivt att tro att så skulle vara fallet.

De tekniska möjligheterna för att lösa dessa utmaningar finns i dag men används inte och politikerna erkänner inte ens problemen. Med politisk vilja skulle din elinformation kunna sparas hos användaren och krypteras så att informationen inte går att använda till annat än till väl definierade och förutsedda syften.

Vi tror på en medveten och värderingsgrundad teknikpolitik. Det är därför med oro vi ser att smarta elmätare börjar installeras utan eftertanke. Att aktörer i hushållet kan kontrollera varandras elförbrukning kan vara problematiskt. Men det är värre att informationen skickas vidare till elnätsföretagen som kan använda informationen om vår elförbrukning till vad som helst.

Ett första steg är att ge hushållen makt över informationen om den egna elanvändningen.

Gustav Nipe förbundsordförande Ung Pirat

Det här är smarta elnät:

Ett elektriskt energisystem som på ett kostnadseffektivt sätt medger:

  • Anslutning av stor- och småskaliga förnybara energikällor.
  • Effektivare styrning och reglering av komponenter och system för elgenerering och elnät.
  • Anpassning av elnäten för att integrera energilagring och elfordon.
  • Teknik för att anpassa förbrukning efter tillgång på el. Exempelvis system som automatiskt kan styra energiflödet efter prissignaler och genom information möjligliggöra aktiva val hos konsumenter.

Källa: Energimyndigheten