Opinion

”Ge alla rätt till sol- och vindel på lika villkor”

Andel som vill satsa mer på olika energikällor 1999-2018 (SOM-institutet, 2019).
Andel som vill satsa mer på olika energikällor 1999-2018 (SOM-institutet, 2019).
Staffan Larsson, ordf Kalmarsund vind o Kalmarsund sol ek föreningar.
Staffan Larsson, ordf Kalmarsund vind o Kalmarsund sol ek föreningar.
Kia Agerhem, VD Utellus och Solivind Ek förening.
Kia Agerhem, VD Utellus och Solivind Ek förening.
Johan Öhnell, ordf Telge Energi vind ek förening.
Johan Öhnell, ordf Telge Energi vind ek förening.

DEBATT. Klubba förslaget som har samlat damm i två år och ge alla samma möjlighet till produktion av egen sol- och vindel, skriver företrädare för en rad sol- och vindelsföreningar.

Förra året ökade intresset för egen förnybar el kraftigt. Mer än 10 000 villaägare byggde solceller på sina tak. De får alla del av den skattereduktion som infördes för fem år sedan till de som bygger sol- och vindel på sin egen fastighet. Men halva Sveriges hushåll bor i lägenhet och har samma intresse av att producera den el de använder. Enda skillnaden är att de inte har något eget tak att bygga på utan vill göra det tillsammans med andra.

Regeringen har utrett en breddning av skattereduktionen i flera år och det finns ett färdigt förslag sedan två år.

Solovindandelsföreningarna är ett nätverk som består av fem olika andelsföreningar för förnybar el, både sol- och vindkraft. Vi är övertygade om att andelsägd el är en viktig del i omställningen till ett helt förnybart energisystem. Andelsägande gör det enkelt för privatpersoner utan egna tak, som vill producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel tillsammans.

Toppar listan

Sol- och vindel toppar sedan 20 år tillbaka SOM institutets årliga undersökning om vilken typ av el hushållen vill att Sverige ska satsa mer på.

Andel som vill satsa mer på olika energikällor 1999-2018 (SOM-institutet, 2019)
Andel som vill satsa mer på olika energikällor 1999-2018 (SOM-institutet, 2019)

Andel som vill satsa mer på olika energikällor 1999-2018 (SOM-institutet, 2019)

Regeringens utredningsförslag innebär att de som vill producera sol och vindel tillsammans kan bilda en andelsförening. Andelsägarna får en skattereduktion för den el som föreningen producerar och som de förbrukar i sina lägenheter. Det vill säga, den el som lägenhetsinnehavarna producerar och förbrukar själva befrias från energiskatt enligt samma princip som gäller för villaägarna.

Utredningen har tyvärr tolkat EU:s statsstödsregler väldigt konservativt. Utredarna har valt att se själva andelsföreningen som mottagare av skattereduktionen, inte de medlemmar som ingår i föreningen och som bor i lägenheterna. Eftersom stödet per mottagare inte får överskrida ett visst belopp skulle det kraftigt begränsa storleken på andelsföreningarna. De skulle bli så små att reformen i praktiken inte skulle få någon effekt.

Ett tydligt ja

Vi vill därför att regeringen skyndsamt ställer frågan till EU-kommissionen om andelsägaren kan anses vara stödmottagare. Vår bedömning är att EU skulle säga ett tydligt ja. Sedan utredningen gjordes 2017 har EU beslutat om ett nytt förnybarhetsdirektiv som tydligt anger att det är medlemsstaternas ansvar att främja kundägd förnybar energi. Vår bedömning är att en breddad skattereduktion kan genomföras utan problem med EU:s statsstödsregler.

Det är dags att göra något åt orättvisan som sedan fem år gäller mellan de som äger sina hus och de som bor i lägenhet. Det är därför bråttom för energiminister Anders Ygeman att begära ett EU-godkännande, om att andelsägaren är stödmottagare. Då kan reformen genomföras och bli en viktig del i omställningen till ett helt förnybart energisystem.

Sverker Ericsson, ordf Dala Vindkraft ek förening

Staffan Larsson, ordf Kalmarsund vind o Kalmarsund sol ek föreningar

Stefan Karlsson, ordf Västanvind ek förening

Kia Agerhem, VD Utellus och Solivind Ek förening

Johan Öhnell, ordf Telge Energi vind ek förening