Opinion

”Gammeldags snabbtåg räddar inget klimat”

Björn Arvidsson, utvecklingsingenjör Foto: privat
Björn Arvidsson, utvecklingsingenjör Foto: privat

REPLIK. Det är magnettåg – inte nya höghastighetståg - som ger störst effekt för klimatet, skriver Björn Arvidsson.

Det är i dagsläget bara liberalernas partiledare Nyamko Sabuni bland politikerna, som inser att vi inte hinner bygga gammeldags snabbtåg till år 2030. Klimatutmaningen är akut och omställningen till fossilfria transporter måste gå snabbt. För att människor ska välja tåg istället för flyg måste hastigheterna upp rejält.

Flygets mycket kraftiga klimateffekter på hög höjd passar inte in i det korta femåriga perspektivet med vårt behov av snabba utsläppsreduceringar.

Om 10 till 20 år kan vi ha 250 miljoner européer som tar klimatutmaningen på största allvar och som skulle välja magnettågen över långa distanser. Dessa medborgare ska fortfarande kunna resa ofta, både i arbetet och på semestern - och de ska kunna välja att bojkotta flyget även på långa sträckor som mellan norra och södra Europa. 

Navet i Paris

Initialt bör ett magnettågnät binda ihop Tyskland med befintlig fransk snabbtågstrafik, där Paris är navet. Vi behöver även en sträckning från Berlin runt Östersjön upp mot Helsingfors där man kommit långt med planer på en tunnel under finska viken.

I Östra Europa behöver vi en sträckning som går via Wien och Budapest och ner mot soliga länder som Bulgarien, Italien, Grekland och Turkiet.

Norden behöver en satsning där Stockholm, Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn knyts samman med Berlin och Hamburg.

Elflyg i norr

I norra Sverige kan elflyg fylla en funktion för korta distanser med mellanlandningar som effektivt kan knyta ihop även små orter med Stockholm och ett europeiskt magnettågnät.

Kritiker påpekar att det bara är ett fåtal flyg med ett fåtal passagerare som går mellan städer som Stockholm och Malmö varje dag. Det stämmer att traditionella tåg till ett fåtal destinationer i södra Sverige inte framstår som särskilt attraktivt för tät trafik.

Tittar vi på det totala passagerarunderlaget i hela Europa framträder en helt annan bild med stora klimatneutrala transportbehov. Ett magnettågsystem kan lösa kortpendling, weekendresor och längre semesterresor med höga tåghastigheter på 500 km/h. Nattetid kan systemet användas för lättare internationell godstrafik.

Solkurvor och sprickor

För svensk del talar även vårt klimat för magnettåg. Heta somrar övergår till fuktiga vintrar där temperaturen ofta pendlar runt nollan med omfattande slitage på vanlig järnväg i form av solkurvor och sprickbildning. Med högre hastigheter riskerar underhållskostnaderna öka ytterligare.

Regeringen måste driva frågan om klimatneutrala transportmedel över långa distanser inom EU. Tekniken fungerar bevisligen redan i Asien.  

Björn Arvidsson

Utvecklingsingenjör