Opinion

Fixa kompetens själva - vänta inte på skolan

Operatören Joakim Hultqvist jobbar i ABBs brytarfabrik. Foto: Mickan Palmqvist
Operatören Joakim Hultqvist jobbar i ABBs brytarfabrik. Foto: Mickan Palmqvist
Åke Svensson, vd Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen
Åke Svensson, vd Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen
Johan Söderström, vd ABB Sverige
Johan Söderström, vd ABB Sverige
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

DEBATT År 2030 kommer 100 000 teknikutbildade att saknas i Sverige. Om företagen ska få arbetskraft med rätt kompetens måste de själva börja lära upp unga, enligt Johan Söderström, vd ABB, Åke Svensson, vd Teknikföretagen och Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall.

År 2030 kommer 100 000 teknikutbildade att saknas i Sverige. Inom industrin står stora pensionsavgångar för dörren och arbetsstyrkan behöver föryngras. Samtidigt går många unga utan jobb.

Det reguljära utbildningssystemet är industrins viktigaste rekryteringsunderlag men det räcker inte till. Därför måste företag nu ta ett större ansvar för sin egen långsiktiga kompetensförsörjning.

Volvosteget, med högt söktryck och varannan tjej, samt de många kvalificerade gymnasieutbildningar som drivs i nära samarbete med industriföretag är goda exempel. Men ju fler företag som tar sitt ansvar i dag, desto lättare blir det att rekrytera kompetenta medarbetare i morgon.

Yrkesintroduktionsanställningar, där tidsbegränsad anställning kombineras med utbildning och handledning, är ett mycket bra sätt för företag att ge unga en chans till ett riktigt jobb. Samtidigt som de tar ansvar för industrins långsiktiga kompetensförsörjning.

ABB är ett av de företag som använder yrkesintroduktionsanställningar för att föryngra och rusta inför kommande pensionsavgångar. Samtidigt skapas ytterligare en väg till arbete inom industrin för unga.

I ett första skede tar ABB Sverige nu in ett 40-tal blivande yrkesarbetare på yrkesintroduktionsanställning i Västerås, Storvik och Alingsås. Unga personer som ges möjlighet att arbeta som montörer, operatörer, maskinoperatörer, materialhanterare samt verkstads- och servicetekniker. Tjänsterna innebär att vara med i arbetet att utveckla och tillverka produkter inom bland annat automation och förnybar energi.

Fördelarna med yrkesintroduktionsanställningar är att de svarar mot ett faktiskt rekryteringsbehov och att anställningskostnaden under den tid som det tar att lära upp en nyanställd utan industriell yrkeserfarenhet blir lägre.

Erfarenheterna så här långt visar att det fungerar bra. Av de 36 ungdomar som ABB Cables i Karlskrona hade på yrkesintroduktion 2011 har 34 nu en anställning inom företaget. Det finns även goda exempel från mindre och medelstora företag, bland annat i Småland och Östergötland, där yrkesintroduktioner gett dem rätt kompetenstillskott och ungdomar riktiga jobb.

Tre goda skäl för att yrkesintroduktionsanställningar är ett verktyg som borde användas av många fler företag är att de ger den kompetens som svarar mot deras faktiska och omedelbara behov, att ungdomarna får en anställning och kvalificerade introduktionsinsatser och att det sker till en lägre kostnad. Insatsen mot ungdomsarbetslösheten och för en tryggare långsiktig kompetensförsörjning är en bonus.

Nu vill vi därför uppmuntra fler företag att ta ett ökat ansvar för sin egen och för industrins långsiktiga kompetensförsörjning. Att testa denna anställningsform, som ger möjlighet att lära upp unga personer under en introduktionsperiod och ge dem den utveckling som krävs för den enskilda verksamheten, samtidigt som det utmynnar i riktiga jobb för unga.

Centralt är parterna överens om yrkesintroduktionsavtal och det enda ett företag behöver göra för att använda yrkesintroduktionsanställningar är en lokal överenskommelse med facket. Det finns ett kompetensbehov i företagen och nu väntar många ungdomar med goda förutsättningar att tillgodogöra sig yrkesintroduktion på sin chans att etablera sig i vuxenlivet.

Johan Söderström, vd ABB Sverige

Åke Svensson, vd Teknikföretagen

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall