Opinion

”Explosionsrisken för stor i gasdrivna bussar”

HELSINGBORG 2012-02-14 Två biogasbussar totalförstördes efter en brand på Ättekullavägen i Helsingborg på tisdagen. Branden startade efter att den ena bussen kört in i den andra bakifrån. En byggnad bredvid bussarna fattade också eld. Ingen ombord kom tillskada vid olyckan. Foto: Johan Nilsson / SCANPIX / Kod 50090 Foto: Johan Nilsson50090
HELSINGBORG 2012-02-14 Två biogasbussar totalförstördes efter en brand på Ättekullavägen i Helsingborg på tisdagen. Branden startade efter att den ena bussen kört in i den andra bakifrån. En byggnad bredvid bussarna fattade också eld. Ingen ombord kom tillskada vid olyckan. Foto: Johan Nilsson / SCANPIX / Kod 50090 Foto: Johan Nilsson50090

DEBATT. Måste det till en större olycka med en gasbuss innan man förstår hur stora riskerna är? Det undrar debattören, som ifrågasätter att gasbussar tillåts.

(Artikeln är ett debattinlägg från 2014)

Bussar med bio- eller naturgasdrivna motorer brinner ofta. I februari 2012 i Helsingborg totalförstördes två gasbussar i ett eldhav efter en lätt kollision. Fler har brunnit i Landskrona, Borås, Lund och häromdagen i en anlagd brand i Mölndal.

Biogas, det vill säga metan spetsad med cirka åtta procent propan, är eldfängd. Bussarna har ömtåliga, kollisionsutsatta och läckagekänsliga ledningar, ventiler och filter mellan taktankar och motor.

Hur hanteras en brinnande buss med ett tryck i gastankarna på 200 kg/cm2 om den skulle befinna sig några meter från ett daghem, en skola eller ett hus av trä? Brandförsvaret hinner ju inte, med de snabba brandförloppen, reagera innan bussen är utbränd och omgivningen antänd.

Trycktankarna på taket ska vid brand och tryckstegring kunna flamma ut gasen på ett kontrollerat sätt. Felfunktion i termiska säkerhetsventiler/smältsäkringar har dock förekommit med tanksprängningar som resultat. En explosion ger ett expanderande eldklot av brinnande gas, med tryckvåg och kringkastade fragment.

En olycka där bussen välter på sidan mot ett fordon eller ett annat hinder och river upp gastankarna kan ge en explosion även utan föregående brandförlopp.

Förstår man inte olycksrisken förrän en större olycka hänt?

Man kan lätt föreställa sig en bussolycka utanför en förskola eller i en tunnel.

Bussen välter på dörrsidan. Några av taktankarna rivs upp, gasen sprutar ut och bildar sekundsnabbt en högexplosiv blandning av metan, propan och luft på flera hundra m3 som efter några sekunder exploderar.

Vad blir eldklotets diameter i värsta tänkbara läge, 100–150 m3? Vad blir effekten i en tunnel?

Behövs det särskild information eller till och med evakueringsträning för passagerare, övrig trafik, boende, skolor etc i händelse av brand i en gasbuss?

Borde brandförsvaret våga säga ifrån att man av säkerhetsskäl och i förebyggande syfte bör avstå från denna busstyp?

Borde kanske Statens Haverikommission, om de lyft blicken från den utredda och rapporterade Helsingborgsbranden, också kommit till den slutsatsen?

Två biogasbussar totalförstördes efter en brand i Helsingborg. Branden startade efter att den ena bussen kört in i den andra bakifrån. En byggnad bredvid bussarna fattade också eld. Ingen ombord kom till skada.

Bertil Sander, miljöintresserad.