Opinion

”En smart industri behöver smart underhåll”

Foto: Alamy
Foto: Alamy

DEBATT. Fel ska inte bara åtgärdas, de ska byggas bort. Statusen för underhållsarbete måste höjas rejält, skriver Anders Källström, Sustainability Circle.

Dagliga bokslutsrapporter visar att det ekonomiska klimatet hårdnar. I detta läge är det särskilt värdefullt att identifiera resurser som företag redan har och betalar för, men som kan användas bättre.

En sådan resurs är underhåll. Underhåll har traditionellt och är fortfarande i allmänhet fokuserat på avhjälpande och förebyggande insatser. Underhållsingenjörer och -tekniker kan mycket om teknik som håller och borde därmed kunna bidra till företagets hållbara utveckling.

Men, underhållsarbetets låga status ger ett svagt inflytande över företags utveckling. Därmed tas underhållsingenjörernas kunskaper dåligt till vara. Underhåll är fortfarande ungefär där sophantering var före omvandlingen till recycling på 1970-talet. Det har vi inte råd med.

Näringslivet, akademin och regeringen talar sig varma för ”en nyindustrialisering av Sverige” genom att förverkliga tankarna på en smart industri. Näringsdepartementet pekar på fyra fokusområden i detta arbete, nämligen hållbarhet, digitalisering, livslångt lärande och innovationer.

Det är en bra tanke som inspirerar. Smart industri behöver ett smart underhåll som karakteriseras av att insatserna för avhjälpande och förebyggande underhåll kompletteras med fokusering på ett teknikutvecklande underhåll. Fel ska inte bara åtgärdas, utan byggas bort.

Det är dags att införa tanken om nolltolerans mot fel. Fel kommer att bli alltför dyra för att kunna accepteras. En sådan nolltolerans gör ”verkstad” av tanken på industriell hållbarhet och bidrar till långsiktiga aktieägarvärden.

Smart underhåll kommer att få betydande nytta av den pågående digitaliseringen. Sensorer, Big Data, beslutsstödssystem, visualisering, additiv tillverkning (3d-printing), femte generationens trådlösa kommunikation, etcetera erbjuder sensationella möjligheter.

Traditionellt underhåll har styrts mot kostnadsbesparingar. En sådan ekonomistyrning blir lätt resultatblind vilket missgynnar företagens utvecklingsmöjligheter. Smart underhåll styrs istället mot ekonomisk hållbarhet och vad som kan förväntas ge långsiktiga värden.

Omvandlingen av traditionellt underhåll till smart underhåll kräver:

• att underhållsarbetets status höjs väsentligt från gymnasie- till företagsnivå

• att våra högskolor ökar sitt intresse för smart underhåll både inom forskning och utbildning

• att det stora antalet anställda inom underhåll vidareutbildas inom den digitala tekniken för nya högre ambitionsnivåer

• att ägare till privata och offentliga företag visar underhållet uppmärksamhet och uppskattning

• att vi hjälps åt att identifiera och utveckla de innovationer som digitaliseringen både kräver och möjliggör.

Allt fler inser att äldre arbets- och förhållningssätt är förödande inför framtiden och att den optimism som vi nu behöver finns i nytänkande.

Anders Källström, ekonomie doktor och arbetande styrelseordförande i tankesmedjan Sustainability Circle