Opinion

”Desperata argument i egen sak”

REPLIK. Andras utsläpp av koldioxid drabbar oss vare sig vi vill det eller inte. Grunden för all energihushållning är emellertid alltid välisolerade byggnader, svarar Johnny Kellner och Conny Pettersson.

I ett svar på vårt inlägg ”Höj kraven så bygger vi snålt på riktigt”, kritiserar Johan Barth, vd på Geotec våra synpunkter. Det är intressant hur företrädare för sakintressen desperat försöker överargumentera för sin sak, till och med kalla andras argument för att ”sprida myter” och andra irrelevanta angrepp.

Vi har inga sakintressen varken för berg- eller för fjärrvärme. Vi hör till och med till fjärrvärmebolagens kritiker bland annat på grund av dess monopolställning.

Bergvärme är ett alldeles utmärkt sätt att hushålla med el men då utanför miljövänliga fjärrvärmeområden. Veidekke och andra byggbolag har handlat upp många bergvärmeanläggningar för sina projekt.

I det nordeuropeiska elsystemet, som Sverige ingår i är mer än hälften av elen producerad med hjälp av värme. Denna värmeproducerade el har en verkningsgrad på upp mot 40 procent, vilket ger faktorn 2,5. Kolkraft är en sådan värmeproducerad el. Det är allmänt känt att det är kol som står för cirka hälften av årselproduktionen i samma system samt att den kolproducerade elen ligger sist inkopplad på grund av det relativt sett höga bränslepriset. Först inkopplad ligger vattenkraft och kärnkraft som båda har lägre driftskostnader än kolkraft. Att hävda detta är knappast kontroversiellt. I regeringens förslag för EU:s Energieffektiveffektiviseringsdirektiv omnämns primärenergifaktorn.

Intressant är att även intresseorganisationerna Svensk Energi (el) och Svensk Fjärrvärme i en pressrelease 2010 föreslagit en primärenergifaktor på 2,5.

I regeringens Energieffektiviseringsutredning SOU 2008:25 finns faktorn också med. Danmark och Finland har redan infört primärenergifaktorn i sina byggbestämmelser, så detta är ingenting nytt. Grunden för all energihushållning är emellertid alltid välisolerade byggnader.

Att av miljöskäl påstå att vi enbart använder nordisk elmix är att betrakta som en slags koldioxidprotektionism genom att säga att allt är bra i Sverige. Vi har ju vår koldioxidfria vattenkraft, kärnkraft och en viss del vindenergi, så vi behöver inte bry oss om andra. Men koldioxidgaserna struntar som bekant totalt i den svenska nationsgränsen. Utsläppen av koldioxid drabbar oss vare sig vi vill det eller inte.

Johnny Kellner, Teknik och miljöchef Veidekke i Sverige

Conny Pettersson, Vd, Swedisol