Opinion

”Bilisterna ska kunna tanka helt fossilfritt redan i dag”

Foto: Claudio Bresciani/TT, Olle Gustafsson
Foto: Claudio Bresciani/TT, Olle Gustafsson
Henrik Jansson, riksdagskandidat Centerpartiet. Foto: Olle Gustafsson
Henrik Jansson, riksdagskandidat Centerpartiet. Foto: Olle Gustafsson

DEBATT. Sluta förstöra etanolens goda egenskaper genom att blanda in bensin. Ge bilisterna tillgång till rena biobränslen direkt på macken, skriver Henrik Jansson, riksdagskandidat Centerpartiet.

På de flesta områden har Sverige kommit långt i omställningen till det förnybara och fossilfria. Mer än hälften av den energi vi använder är förnybar. Knappt någon värmer sin bostad med olja längre, och alla kan välja att få förnybar el i vägguttaget. Men på ett område går det trögt, och det är trafiken. De allra flesta kör på bensin eller diesel och bilisterna har i nuläget inte så stort val när de ska tanka sin bil.

Det är det som är problemet och det vill Centerpartiet ändra på. Det finns fossilfria drivmedel som snabbt kan ersätta bensin och diesel, men dessa är inte tillgängliga. När det gäller etanol, världens absolut största biodrivmedel, så är den inte ens tillåten att sälja i fossilfri form, utan säljs bara blandad med bensin, så kallad E85.

Genom inblandning av bensin i etanolen blir bränslet inte längre fossilfritt, och dessutom förstörs etanolens goda bränsleegenskaper så att bränsleförbrukningen ökar rejält. Man får också skadliga kolväteutsläpp, mer kväveoxidutsläpp och motorproblem. Allt detta försämrar etanolens konkurrenskraft och har gett etanolen dåligt rykte.

Om etanolen används i ren form utan bensininblandning skulle man få ett fossilfritt och hållbart bränsle, utan skadliga kolväteutsläpp, mindre kväveoxidutsläpp, ett betydligt lägre literpris och möjlighet till bränsleeffektivare motorer. Ren etanol, E100, ger nämligen mycket högre verkningsgrad. Det krävs alltså mindre bränsle jämfört med E85 för samma körsträcka. Sammantaget skulle det kosta ungefär hälften så mycket att köra på E100 som på bensin.

Därför vill vi tillåta användning av fossilfri etanol utan bensininblandning. Gör vi det slår vi snabbt ut bensin samtidigt som det blir billigare att köra bil. Alla blir vinnare.

Vi vill också genom en enkel ändring i den så kallade pumplagen se till så att flera av de bränslen som faktiskt finns, också blir tillgängliga för bilisterna när de står och ska tanka. Pumplagen har tvingat branschen att bygga upp ett distributionsnät för ytterligare ett bränsle, ett förnybart var det tänkt. Men det används inte till det. Distributionsnätet finns alltså redan och kostnaden är redan tagen.

Därför vill vi genom en ändring i pumplagen se till att de fossilfria bränslen som finns också blir tillgängliga för bilisterna. Först då kan de få en chans att konkurrera ut det fossila även inom trafiksektorn.

Det finns också andra bränslen som väntar på att få användas i ren form, som snabbt kan ersätta både bensin och diesel. Det finns exempelvis biodrivmedel som i helt fossilfri form kan hällas direkt i en befintlig dieselbil. Det är ett nödvändigt första steg som borde ha tagits för längesen. För att bilisterna ska kunna välja fossilfritt måste valmöjligheten finnas.

Tidigare har man försökt få en omställning genom olika miljöbilsstöd. Problemet här har varit att dessa pengar nästan uteslutande har gått till fossilbränslebilar. Och att angripa bilen är fel sätt. Det är inte bilen som är problemet utan bränslet. En ny bil gör inte saken bättre om den fortfarande går på fossilt bränsle. Dessutom har inte alla råd att köpa en ny bil och det kommer att ta mycket lång tid att byta alla bilar, tid som vi inte har när utsläppen ständigt ökar.

Därför vill vi också tillåta ombyggnation av befintliga bilar så att de kan köras på fossilfria bränslen, i de fall ombyggnation krävs. Bensinbilar kan enkelt justeras om till ren etanoldrift, men även till biogasdrift. Här är lagstiftningen onödigt krånglig och sätter käppar i hjulen. Ett enkelt och logiskt regelverk, som syftar till att främja fossilfria fordon, skulle råda bot på detta.

Genom våra förslag får vi en snabb omställning till fossilfritt även i transportsektorn. Det blir dessutom i många fall billigare för bilisten som nu är hårt beskattad trots att det ofta saknas valmöjlighet.

Slutligen, när vi kan tillverka bränslet vi behöver inom landets gränser blir vi mindre sårbara. Dessutom kommer många jobba att skapas i vårt land.

Henrik Jansson, riksdagskandidat Centerpartiet