Opinion

”Alla vinnare i tävling för smart miljöteknik"

Anna-Karin Hatt, it- och energiminister Foto: Patrick Trägårdh
Anna-Karin Hatt, it- och energiminister Foto: Patrick Trägårdh

Svenska myndigheter gör varje år upphandlingar för 500 miljarder kronor. Med nya och mer långtgående krav kan myndigheterna driva fram ny smart miljöteknik. Regeringen satsar därför 16 miljoner kronor på en ny innovationstävling, skriver it- och energiminster Anna-Karin Hatt.

På många sätt blir världen en allt bättre plats att leva på. De senaste två decennierna har vi lyckats halvera andelen som lever i extrem fattigdom. Det är en fantastisk utveckling, som innebär att miljarder människor får nya möjligheter till utveckling, samtidigt som det ställer dem och oss inför nya utmaningar.

Allt färre fattiga i världen innebär att allt fler får en ökar levnadsstandard, och att trycket på resursanvändningen ökar. Det märks i ett ökande behov av energi, och av tillgång till rent vatten. Vår gemensamma utmaning är att klara av att möta dessa växande behov inom planetens naturliga gränser.

Att bidra till det arbetet, och hitta de smarta lösningarna som kan hantera dessa utmaningar samtidigt, är något som många i Sverige sedan länge är engagerade i. Det är ett av skälen till att vi tillhör de länder som hamnar i topp i miljörankningar, och som bidrar till att vi är bland de ledande i världen när det gäller förnybar energi.

Vi gör det förstås av klimat-, miljö- och rättviseskäl, men vi gör det också för tillväxten. För vi ser att den globala utvecklingen också ger nya möjligheter för ett land som Sverige.

En lång rad framstående svenska företag erbjuder i dag den typ av hållbara varor och tjänster som världen efterfrågar. Ett tecken på det är den tyska rapport som visar att den globala marknaden för grön teknik idag är värd två triljoner euro, en summa som dessutom förväntas fördubblas till år 2020.

Den växande miljöteknikmarknaden är en marknad som Sverige och svenska företag ska ta en allt större del av. Just därför satsar vi från Alliansregeringens sida på en bred nationell miljöteknikstrategi där vi mellan 2011 och 2014 satsar 400 miljoner kronor för att dra nytta av den gröna omställningen och skapa ännu fler exportmöjligheter och gröna jobb.

I detta har våra myndigheter en viktig roll att spela. Genom att agera rätt kan de bidra till att driva fram nya smarta lösningar som kan bli framtida exportsuccéer. Varje år handlar det offentliga upp för 500 miljarder kronor. Genom att använda de offentliga upphandlingarna för att ställa nya och mer långtgående krav kan myndigheterna tydligt bidra till att driva fram mer innovation.

Därför har regeringen beslutat att satsa ytterligare 16 miljoner kronor och gett Vinnova i uppdrag att genomföra en särskild innovationstävling som ska stimulera ny miljöteknik. Det innebär att de både ska finansiera konkreta innovationsupphandlingar, men de ska också samla ihop mer kunskap om hur innovationsupphandlingar kan fungera på bästa sätt och vilka effekter de kan ge.

För många mindre företag är det viktigt att kunna börja med att sälja sin produkt på hemmaplan för att sedan ta klivet ut i världen. Innovationstävlingen och innovativ upphandling är ett sätt att ytterligare stimulera utvecklingen av ny svensk miljöteknik.

Anna-Karin Hatt (c), it- och energiminister