Opinion

”Alla svenskar måste med in i nya el-samhället”

Linnea Kornehed, Robert Falck, Filip Lilja, grundare Einride. Foto: Einride
Linnea Kornehed, Robert Falck, Filip Lilja, grundare Einride. Foto: Einride

DEBATT. Världens kanske mest framstående tekniknation kan snabbt bli avhängd, i historiens största systemskifte: elektrifieringen. Vi behöver billigare el, stoppade subventioner för fossila system – och en omställningsminister, skriver Robert Falck, Linnéa Kornehed och Filip Lilja, grundare av Einride.

Vårt tekniska arv kan bli vår akilleshäl. Samtidigt som konkurrensen ökar tiofalt. När el borde kunna bli Sveriges nya exportmotor. Sverige måste därför forcera den genomgripande samhällsomvandlingen, där de fyra viktigaste startnycklarna är sänk el-priset, stoppa subventioner och öka spetskompetensen. Dessutom behöver landet en fullt ansvarig – en omställningsminister.

Elektrifieringen är en långt större samhällsförändring än vad den allmänna debatten medger. Att lämna vårt energisystem med rötter i 1800-talet kräver en landsomfattande plan. Att byta från olja till el handlar inte främst om att byta från slang till sladd. Hela energikedjan byggs om, kräver ny kompetens, enorm datorkraft och nya arbetssätt. Allt måste dessutom ske parallellt.

Svenska politiker har också kungjort att historiska 1 200 miljarder ska investeras. Nu krävs aktionsplaner, där industrin och samhället gör gemensam sak, från skola och kommuner, myndigheter, till forskning och industri.

El öppnar för en ny samhällsstruktur. Från fossila öar till stora el-system. El gör att hela landets energi- och dataflöden går att koppla ihop. Så kan vi skapa, mäta, styra och använda el till större effekt och lägre kostnader.

Särskilt stor är förändringen för oss som teknik- och oljenation. Ja, oljans århundrade är basen för det mesta av vår teknik som sålts världen över, i bilar, fartyg, maskiner, gruvor och fabriker. Sannolikt har vår tekniska export världsrekord i koldioxidutsläpp, per capita. Först när vi medger detta miljöhyckleri kan vi också byta fot. Av alla nationer har antagligen Sverige mest bråttom till elektrifieringen, om vi ska behålla initiativet att utveckla vår välfärd.

Sveriges gamla anor i motorer och mekanik är tyvärr inte gångbara i el-världen. De är snarare ok än språngbräda. I el-samhället är det i stället mjukvara som gör jobbet. Datorer gör elektriciteten betydligt mer smart, billig och effektiv, än vi någonsin sett i energiväg. Därför kan exempelvis el-lastbilar halvera kilometerpriset. Hela transportsystem kan kopplas ihop. 100-tals el-lastbilar kan optimeras som en organism. Länkade till lager, butiker, kylskåp, skolkök och din app. Så sparar samhället både utsläpp, pris, tid, spill och sopor. Först då använder vi elens potential full ut.

En stor utmaning är att få hela samhället att delta för att nå full effekt här hemma och för att på allvar börja utveckla framtidens exportsuccéer. Vi svenskar är samtidigt duktiga på stora gemensamma samhällsprojekt.

Vi måste nu bara medge att vårt gamla teknikarv inte alltid är en tillgång. Landets tekniska byråkrati kan annars lätt sätta stopp för vårt tekniska nytänkande. Se bara hur några röster föreslår 10-tals miljarder på vägar för nya supertunga diesellastbilar. Samtidigt som utvecklingen i världen går raka motsatta hållet, små el-lastbilar, samordnade med datorer. Störst går inte längre först.

Nu väntar i stället optimering av ”små” 10 tons el-lastbilar. För el flyttar också makt. Det är inte lastbilsproducenter som kommer att göra landet fossilfritt, utan vid ratten sitter logistikcheferna. Som redan efterfrågar nästa två steg i effektiviseringen: fjärrstyrning och självkörande. Redan i år räknar vi med 100 el-lastbilar på svenska vägar, den största el-flottan i Europa. Redan om två år rullar här de 100 första fjärrstyrda lastbilarna. Kort därefter väntar de 100 första självkörande lastbilarna. Om svenska politiker och myndigheter ser möjligheterna.

Duckar vi nu för rollen som teknikledare är vi snart illa ute. För vi har inte alls ledartröjan. En rad länder i Asien ligger långt före. Vi måste nu i stället kämpa till oss en roll i den globala elektrifieringen. Vi måste snabbrusta Sverige för det stora teknikskiftet. Utlovade 1 200 miljarder är en start. Men sannolikt behövs betydligt mer. Framför allt saknas planen och en ansvarig.

Sverige första steg mot elektrifieringen stavas sänk el-priset, stoppa subventioner, öka spetskompetensen och tillsätt en nationellt ansvarig minister.

Sänka el-priset är startpunkten. Likt bredband la grunden till svenska mjukvaru- och sedermera techundret. Den nation som pressar el-priset mest kommer också locka fram mest av innovationer, utbud och efterfrågan. Många andra länder har redan insett sambanden. Att lyckas är nu enklare än någonsin, eftersom priset på sol- och vind rasat 50 till 80 procent de senaste tio åren.

Vi behöver blicka bortom vår gamla el-produktion i stordrift på långa avstånd. El kan vi i stället producera nära, smart och i mindre skala. Elektrifieringen kräver en ny målbild för Sverige från dagens passiva hållning ”när och där det finns el” till det betydligt mer aktiva och löftesrika ”alltid billig el”.

Vind är den starkaste trenden i Sverige, men sol på fabrikstak är också viktiga. Sedan behöver vi teknik för att lagra den här energin.

Stoppa subventioner av gamla fossila system. Vi löper idag annars stor risk att göra om misstaget när vi kastade pengar efter stålverk under 80-talet och varvsindustrin in i 90-talet. Exempel på subventioner vi avser: byggsubventioner som gynnar cementtillverkning, gruvan Northland Resources fick statligt stöd för att bygga diesel-lastbilsvägar, skogsägare talar om att med statligt stöd förstärka vägnätet för extra tunga diesellastbilar.

Låt i stället landets investeringar göra framåtriktad nytta. Det skulle skaka om, förvånansvärt många i svenska industribolag som fortsätter med fossil teknik. För deras vd:ar och styrelser väntar sig att den stora elektrifieringen sker först efter deras pension. Men sanningen är de inte hinner till pension, utan det stora el-skiftet är full igång. Naturligtvis ska vi inte heller bygga ut gamla fossila infrastrukturer. Flytta istället pengarna till el-nät, el-produktion, el-laddare och effekten blir både framåtriktad, nyskapande och ger avkastning. Den förlegade fossila lagandan inom svensk industri måste vi lämna bakom oss, för att få hela landet att satsa på elektrifieringen och framåtanda.

Öka spetskompetensen inom el-världen är något helt annat än tunga industrins motor och mekanik. Vi talar om 100 000-tals svenskar som sitter med föråldrad kompetens inom fossil energi. De behöver en bråttom-omskolning. Dessutom krävs en gräddfil för toppkompetens inom mjukvara, el, batteriteknik, fysik och matematik. Ja, el-världen ställer helt nya krav. Ska vi kunna konkurrera med 10-tals miljoner nyexaminerade spetsutbildade koreaner, japaner, kineser och indier behöver vi snabbt och målmedvetet rikta om svenskarnas kompetens.

Snabbstarten av vårt el-folkhem börjar nu bli bråttom. Elektrifiering behöver vi erkänna som ett landsomfattande samhällsprojekt. Vårt nya folkhem förändrar hur vi lever, reser och arbetar. Lågt elpris, noll subventioner och ny kompetens blir naturligt starten för en våga av nya idéer och kraftfullt företagande i nya el-samhället.

Förändringen sträcker sig långt vidare än vägar, elstolpar och kraftnät. Vi talar om alla från skola, omsorg och forskning. Till styrningen av företag, kommuner, lagstiftning och myndigheter. Elen har vi haft i 200 år. Först nu med datorkraft kan vi verkligen använda dess fulla potential.

Därför behöver Sverige också på högsta politiska nivå en person, som tar det breda och stora ansvaret. En omställningsminister. För att agera handfast, agera snabbt och engagera samhällets alla beståndsdelar. För om Sverige ska upprätthålla sin roll som teknikledande välfärd, så måste alla svenskar följa med in i nya el-samhället Sverige. Alla ska med.

Robert Falk

Linnéa Kornehed

Filip Lilja

grundare Einride