TECH

Nu kräver Ericssons aktieägare insyn i gamla synder

Toppen av Ericssons kontor i kista.
I år röstade 10–15 procent av aktieägarna mot att ge ansvarsfrihet, vilket är betydligt färre än förra året, enligt Sverre Linton, chefsjurist vid Aktiespararna.

Det har ingen praktisk betydelse att största delen av telekomjätten Ericssons styrelse och vd Börje Ekholm återigen nekades ansvarsfrihet, enligt Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton.
– I praktiken innebär det ingenting, förrän någon väljer att nyttja den här möjligheten till att väcka talan mot styrelsen.
Ericssons nye ordförande Jan Carlson tar över i en stormig tid. Förtroendet bland aktieägarna vacklar och frågetecken återstår kring korruptionshärvan i Irak.

Publicerad

Sverre Linton menar att dagens beslut ska ses som en signal till Ericsson om att aktieägarna förväntar sig mer transparens, bättre information och inte minst:

– Att man fortsätter arbetet med att städa undan gamla synder, stärker arbetet för regelefterlevnad och skapar en bättre företagskultur.

I samma veva fick styrelsen trots allt förnyat förtroende. Enligt Linton ska man tolka det "så som man tolkade det i fjol": att nekandet av ansvarsfrihet är en tydlig missnöjesyttring som bygger på osäkerhet gällande vad som faktiskt har hänt.

– En följd av det blir att man inte vill riskera att stänga dörren för ett framtida ansvarsutkrävande.

Färre röstade mot ansvarsfrihet

Men utifrån hur det ser ut i dag bedömer Linton att chansen för att någon väcker talan är väldigt liten.

– Det beror helt på vad som kan tänkas komma fram. Är det så att styrelsen hörsammar det här, och att bolaget blir mer transparent gällande vad som hänt i Irak och hur den här rapporten har hanterats, och att det visar sig att det finns grund för att väcka talan _ då finns det en möjlighet.

Linton säger att betydligt färre i år röstade mot att ge ansvarsfrihet. I fjol röstade nästan 30 procent för att neka styrelsen ansvarsfrihet jämfört med i år då motsvarande andel var 10_15 procent. Stöd från tio procent av aktieägarna krävs för nekad ansvarsfrihet.

– I fjol var tungan på vågen de stora svenska institutionella ägarna, medan tungan på vågen i år var många utländska ägare som röstar på basis av rådgivaren ISS.

"Aktieägarna kommer ihåg"

Nekandet av ansvarsfrihet tror Linton inte kommer att påverka aktiekursen på något sätt _ om inget nytt framkommer.

Linton säger att även Aktiespararna röstade mot ansvarsfrihet, samtidigt som man senare röstade för den nya styrelsen.

– Våra förväntningar är väldigt höga på att bolaget ska ta till sig den här signalen i år och göra det man utlovade vid förra årets stämma, att det skulle komma mer information inom några månader om vad som hänt. Det har vi väntat på ett år nu. Aktieägarna kommer ihåg vad de blivit lovade, understryker Linton.

Ericssonchef: Vissa frågor ska vi inte svara på

Jan Carlson, som suttit i styrelsen sedan 2017, valdes som förväntat till ny styrelseordförande på årsstämman i Kista.

Hur ser du på den kritiken?

– Vi har gett så mycket information som vi kan. Vi hade ju en överenskommelse den 2 mars och vi har efter det gått ut och haft upprepade samtal med en mängd aktieägare. När det gäller Irakutredningen så är den pågående och där är vi begränsade i hur mycket vi kan prata, säger Jan Carlson.

Jan Carlson, styrelseordförande för Ericsson
Jan Carlson valdes till ny styrelseordförande för Ericsson på årsstämman på Kistamässan.

En intern rapport om misstänkta mutor till terrorgruppen IS i Irak författades 2019, men blev känd först i början av 2022 när SVT:s "Uppdrag granskning" ställde frågor.

Varför berättade ni inte själva tidigare om rapporten?

– Det här är spekulationer som pågår. Vi försöker hålla oss till fakta. Vi har inte funnit att det har varit rätt att gå ut med en rapport som är i spekulation. Offentliggörandet är ju också under utredning från Nasdaq, så får vi se vad den ger vid handen, säger Jan Carlson.

Om SVT inte ställt frågor, hade rapporten fortfarande varit hemlig då?

– Det är en spekulativ fråga. Det vet vi inte, det kan vi inte svara på.

När kände du först till rapporten som styrelseledamot?

– Det var i en process och vi får återkomma när den här utredningen är färdig. När själva Irakutredningen är klar får vi återkomma.

Ni i styrelsen kan inte säga om ni kände till den 2019?

– De som var i processen kände till rapporten, så var det. Vi har en process för hur sådana här utredningar går till.