TECH

EU höjer kraven – nya regler för Elon Musk och Co

Elon Musk, en av flera ägare av stora techbolag som EU vill reglera hårdare. Arkivbild.
Elon Musk, en av flera ägare av stora techbolag som EU vill reglera hårdare. Arkivbild.

Nu blir det lättare att säga nej till Elon Musk. En ny lag gör att bolag som X, tidigare Twitter, måste göra mer som användarna önskar. Annars får de EU på sig.

Publicerad Uppdaterad

I dagarna började EU-lagen DSA (digital services act) gälla för 19 stora techbolag. Egentligen har lagen gällt sedan november förra året, men i praktiken har tiden fram till nu varit fylld av samtal mellan EU och flera stora bolag. Bolag som för ett par månader sedan gick med på att klassa sig själva som väldigt stora, minst 45 miljoner aktiva användare varje månad.

Totalt är det nu 19 företag, däribland Elon Musks X, Tiktok, Apple, Facebook och Google som behöver börja följa reglerna.

Förändringar

De största förändringarna med DSA är bland annat att användare får möjlighet att stänga av "rekommendationer" från tjänsterna och i stället få ett så neutralt flöde som möjligt. Det ska exempelvis gå att få en "nyhetslista" baserad på sådant ens vänner har lagt upp i kronologisk ordning.

FAKTA

Nya digitala lagar i EU

EU-kommissionen lade i december 2020 fram förslag på två nya digitala lagar: om digitala tjänster (DSA) och digitala marknader (DMA).

Förenklat kan DSA liknas vid spelregler för det som händer på de digitala plattformarna medan DMA ses som ett regelverk för hur de största plattformarna konkurrerar med andra mindre aktörer inom sitt specifika område.

I DSA ingår skärpta krav på att plattformar agerar mot illegalt innehåll och även hantering av illegala varor. Digitala samordnare i medlemsländerna får en övervakande roll för att se till att plattformarna agerar.

DSA gäller inledningsvis för 19 stora techbolag från och med 25 augusti. Från årsskiftet gäller det alla "digitala bolag". I början av september meddelar EU vilka större bolag som i ett första skede omfattas av DMA.

EU jobbar även på att få till stånd ny lagstiftning kring artificiell intelligens, målet är att ha något klart före årsskiftet.

DSA riktar även in sig på illegalt innehåll och att flagga för sådant ska nu bli enklare på alla de stora plattformarna.

Användare har i och med DSA även rätt att få reda på varför något de lagt upp har tagits ned av plattformen. Bolag som inte följer reglerna kan som mest utkrävas på 6 procent av sin globala omsättning, eller bli bannlysta i EU.

Framtid

DSA är inte den enda lagen som EU slipar på för att få större kontroll på de så kallade techjättarna. DMA (digital market act) är en annan lag som reglerar konkurrensmöjligheterna mellan bolag på techområdet, tänk konkurrenter till Google och Apple som också vill ha en appbutik. I början av september kommer EU att peka ut vilka som är "gatekeepers" där, i likhet med de 19 bolagen som pekades ut när det kom till DSA.

EU jobbar även med att få till en mer heltäckande lagstiftning av artificiell intelligens än de regelverk som finns nu. Ambitionen där är att ha något klart före årsskiftet.

FAKTA

De 19 bolagen

EU-kommissionen har listat 19 nätjättar som tillräckligt stora för att omfattas av de tyngsta kraven i datatjänstlagen, DSA.

17 av dem klassas som VLOP – Very large online platforms: Alibaba Ali Express, Amazon Marketplace, Apple App Store, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, Linked In, Pinterest, Snapchat, Tik Tok, Twitter, Wikipedia, Youtube och Zalando.

2 av dem klassas som VLOSE – Very large online search engines: Bing och Google Search.

Fler bolag kan komma att läggas till listan. Röster har exempelvis höjts för att bolaget bakom porrsajten Pornhub borde omfattas av EU-regelverket.