ANNONSSAMARBETE MED ...

”Vår hållbarhetsplan är en del av det globala ansvaret”

Cecilia Stawström, KMA-ansvarig Byggmästargruppen.
Cecilia Stawström, KMA-ansvarig Byggmästargruppen.

För att uppnå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs tydliga mål, ständig förbättring och god samverkan. Det menar Cecilia Stawström, KMA-ansvarig på Byggmästargruppen som är en del av SEHED-koncernen.

Publicerad

Byggmästargruppen  levererar huvudsakligen bygg- och renoveringstjänster inom affärsområden ROT Kommersiellt och ROT Bostad. Bolaget är certifierat enligt BF9K – ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer höga krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Cecilia Stawström förklarar att det liknar ISO-certifiering, men är anpassat för företag i byggbranschen:

– Det ger vår verksamhet ett enhetligt arbetssätt och rutiner för att säkerställa att vi uppfyller projekt-, bransch- och myndighetskrav. Min roll som KMA-ansvarig är bred. Jag jobbar främst med affärsutveckling och produktionsstöd, men en stor del av min tid läggs på vårt verksamhetssystem och att företaget lever efter omvärldens riktlinjer.

Viktigt att göra hållbarhetsarbetet begripligt
Som en del i just det arbetet beslutade sig Byggmästargruppen för att ta fram en fungerande hållbarhetsplan och dokumentera sitt arbete under resans gång. I det första skedet utgick företaget från Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling som antagits av FN:s medlemsländer.

– För oss är det viktigt att hållbarhetsarbetet är begripligt för alla och därför utgick vi från de 17 globala målen som är lätta att relatera till. Vi valde ut sju mål med koppling till vår verksamhet och våra byggprojekt där vi ansåg oss ha störst chans att göra nytta, säger Cecilia Stawström och tillägger:

– Sedan ”trattade” vi ner det till vår nivå för att i initiativ och metoder beskriva hur vi ska gå till väga. Vi har satt upp målår för vart och ett av hållbarhetsinitiativen men vårt arbete är kontinuerligt och uppdateras i takt med ständigt nya krav från alla håll. 

Nyfiken på att veta mer? Här kan du läsa Byggmästargruppens hållbarhetsplan.

Projektering i samverkan ett sätt att förbättra hållbarheten
Ett bra exempel på ett av de hållbarhetsmål som Byggmästargruppen utgått från är nummer 11 – Hållbara städer och samhällen. Initiativet ”sträva efter renovering av äldre bostäder där så många som möjligt har råd att bo kvar”, ett led i Byggmästargruppens återbruksarbete, blir extra starkt när projektet drivs i samverkan med kunden, ofta kallat partnering. Det är då man uppnår bäst slutresultat, anser Cecilia Stawström. 

Byggmästargruppen har länge arbetat i samverkansmodeller för både privata och kommunala fastighetsbolag, vilket har fungerat väl för alla typer av byggprojekt. Inte minst för stambyte i bostadsfastigheter, en ROT-tjänst där bolaget är ledande.

– Noggrann projektering i samverkan, är både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Att utforma och planera projekten tillsammans med kunden redan från start är prestationshöjande och något vi vill jobba ännu mer med, säger Cecilia Stawström.

Hållbarhet grundsten i verksamheten
– Vår hållbarhetsplan innehåller det mesta och vi utgår självklart ifrån de globala målen för vårt miljöarbete men även till exempel för jämlikhet och rekrytering av unga. Vi har märkt att ett gediget hållbarhetsarbete efterfrågas allt mer av både kunder och medarbetare. Det är nu en grundsten i arbetet med att fortsätta utvecklas som bolag, ligga i framkant och bibehålla vår konkurrenskraft, avslutar Cecilia Stawström.

Annonsinformation:

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB levererar, förutom byggproduktion, moderna ROT-tjänster för renovering av kontor, butiker, vårdlokaler, skolor, kyrkor och industribyggnader samt bostadshus. På stambyten är de marknadsledande med en produktionstakt av 1 100 lägenheter per år. Av dessa genomförs huvuddelen med kvarboende hyresgäster. Byggmästargruppen innehar certifiering enligt BF9K, är medlemmar av Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening samt upprätthåller kreditbetyget AAA. Läs mer här!

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till brandarena@almatalent.se.