ANNONSSAMARBETE MED ...

Unik ingenjörsutbildning inom Industri 4.0

Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik, Högskolan i Halmstad. Foto: Tobias Johqvist.
Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik, Högskolan i Halmstad. Foto: Tobias Johqvist.

Under hösten 2018 och våren 2019 lanseras en ny utbildningssatsning för civilingenjörer. Syftet är att stärka svensk industris konkurrenskraft inom avancerad produktionsteknik.

Publicerad

Idag blir produkter allt mer tekniskt avancerade medan industrin digitaliseras och internet anpassas. Den fjärde industriella revolutionen står runt hörnet och världen utvecklas i snabb takt. Företagen måste kunna dra nytta av möjligheterna med en digitaliserad industri för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

- Det är ett race just nu där det är viktigt för Sverige att vara med. Vi har mycket exportintäkter och en stor verkstadsindustri som behöver ligga i framkant i digitaliseringsprocessen, säger Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik, Högskolan i Halmstad.

- Vi sjösätter och testar i nuläget de första fyra modulerna för en nationell- och högskolegemensam satsning på avancerad utbildning inom det så kallade Industri 4.0-området. Utbildningen, Civilingenjör 4.0, stöds av Regeringen med Vinnova som primär finansiär, fortsätter Bengt-Göran Rosén.

Högskolan i Halmstad är projektledare för utbildningssatsningen och totalt planeras 12 utbildningsmoduler i samsökta verkan mellan 13 svenska högskolor och universitet. Projektet går inom ramen för Produktion 2030 via Teknikföretagen och Svenska Produktionsakademien.

- Vi har sett att produktionsteknik är ett område där vi snabbt behöver vässa kompetensen för att möta de ökade kunskapsbehoven inom industrin. Utbildningsinitiativet gör att vi kan få in ett flexibelt kursutbud i högskolorna så att de nyexade civilingenjörerna kan ha med sig det allra senaste i sin kunskapsportfölj.

Exempel på kursmoduler är smarta produkter och IoT, och uppkoppling, 5G och kommunikation via ”molnet”. Kurserna behandlar både teoretiska och operativa aspekter på plats, men även via distans. Under vårkanten 2019 kommer de första 8 modulerna av 12 vara tillgängliga.

- Tanken är att modulerna ska lyftas in i det befintliga kursutbudet som studenterna redan har anknytning till.

Målet är även att förpacka Civilingenjör 4.0 direkt mot industrin så att de ingenjörer som redan är yrkesverksamma kan vidareutbilda sig. I och med att man samverkar med många företag i sina forskningsprojekt är industrin också en nära och naturlig kontakt menar Bengt-Göran.

- Jag är övertygad om att utbildningsinitiativet kommer bli en stor vitalisering för svensk ingenjörsutbildning och industri, samt på sikt även en injektion för arbetsmarknaden.

- Civilingenjör 4.0 kommer ge Sverige en stor konkurrensfördel i tävlingen på den globala marknaden, det är något vi behöver för att fortsätta vara ett av de ledande industriländerna i världen, avslutar Bengt-Göran Rosén.

Läs mer här.

Fakta:

En gemensam utbildningssatsning mellan högskolor och näringsliv med syfte att stärka svensk konkurrenskraft inom ramen för industri 4.0. Utbildningen består inledningsvis av 12 kursmoduler, på vardera tre poäng, inom cyber-fysiska produktionssystem och tillhörande industri. Målgruppen är civilingenjörer, studenter som yrkesverksamma, men också individer med andra relevanta utbildningar. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har satsat omkring 10 miljoner kronor i projektet 2017–2021.