ANNONS FRÅN HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Unik fortbildning som stärker svensk industri

Med sin alltmer avancerade teknik står den fjärde industriella revolutionen runt hörnet. Kontinuerlig kompetensutveckling har därför aldrig varit viktigare. Med Ingenjör4.0 erbjuds svenska industrier fortutbildningar för att bredda sin ingenjörers kunskaper.

Publicerad Uppdaterad

Utvecklingen av tekniken går snabbare än någonsin. Samtidigt ökar kompetenskraven på industrianställda, vilket i sin tur har skapat en stor utbildningsutmaning för svenska tillverkningsindustrier. Därför har Svenska Produktionsakademin i samverkan med Produktion2030 tagit fram Ingenjör4.0 – ett webbaserat fortbildningsprogram som ska komplettera ingenjörers kunskaper med akademins senaste forskning.

Nyfiken på Ingenjör4.0? Ta del av mer information här.

– Hela industrin befinner sig i en digital transformation. Det finns ett stort behov hos yrkesverksamma ingenjörer att modernisera sina utbildningar och fräscha upp sina kompetenser. Syftet med Ingenjör4.0 är att de ska få möjlighet att höja sina kunskaper i områden som har tillkommit eller utvecklats sedan de senast studerade, säger Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik på Högskolan i Halmstad och projektledare för Ingenjör4.0.

15 olika kurser

Tillsammans med ett 30-tal forskare från 13 av Sveriges tekniska högskolor och universitet har Ingenjör4.0 tagit fram ett utbud på 15 olika utbildningsmoduler. Varje modul erbjuder de senaste kunskaperna med inriktningar inom digitalisering och den uppkollade industrin, som cybersäkerhet, artificiell intelligens, 5G, molnlösningar och hållbara tillverkningsmetoder.

Lär dig mer om Svenska Produktionsakademin.

Utbildningarna är 20 timmar långa och löper över 5 veckor. Innehållet består av inspelade föreläsningar, självtester och webbinarium där medverkande får möjlighet att diskutera med både forskare och kollegor från branschen. Framför allt är satsningen riktad mot ingenjörer inom industrin, men även andra yrkesgrupper som erfarna mekaniker, produktionstekniker och systemvetare berörs.

– Vi har kurser som pågår nu under hösten. Sen kommer vi köra en till utbildningsomgång i vår. I framtiden hoppas vi kunna erbjuda fler och fördjupande kurser inom området, säger Bengt-Göran Rosén.

Läs mer om Produktion 2030 här.

Livslång kompetensutveckling

Han beskriver hur kompetensutveckling borde vara en kontinuerlig och livslång process. Genom att uppdatera sina medarbetare med den senaste kunskapen säger han att de svenska industrierna får stora konkurrensfördelar. För individernas del menar han att de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.

– För oss inom akademin är det vårt jobb att utbilda och ge kunskap till människor. Med det här fortbildningsprogrammet tar vi vara på kompetensen som finns på högskolorna på ett helt unikt sätt och utvecklar vad akademin kan användas till. Vi går i bräschen inom life long learning – något som fler branscher också borde snegla på, säger Bengt-Göran Rosén.

Nu skalas Ingenjör4.0 upp

Ingenjör 4.0 skalas nu upp med målet att fortbilda minst 1000 personer per år. Modulutbudet utökas till 48 stycken genom fördjupning inom respektive modulområde. Satsningen skapar ett innovativt, storskaligt och livslångt lärande för yrkesverksamma inom industrin. Det ökar konkurrenskraften hos svensk industri och stärker Sveriges internationella roll som innovations- och digitaliseringsledare.

Annonsinformation

Ingenjör4.0 är en webbaserad fortbildning inom ”Smart tillverkning” på högskolenivå för industrins ingenjörer. Bakom projektet står ett 30-tal professorer från 13 lärosäten i Sverige som alla är en del av Svenska Produktionsakademien www.swedishproductionacademy.se  Ingenjör4.0 finansierat av innovationsprogrammet Produktion 2030 och koordineras av Högskolan i Halmstad.

Vill du eller ditt företag ta del av viktig kompetensutveckling? Läs mer om utbildningen och anmäl ert intresse på www.ingenjor40.se.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se