ANNONS FRÅN ACCENTURE

Tillväxt genom AI: ”Sverige har en stor potential men vi måste agera nu”

Artificiell intelligens är en avancerad teknologi som har förmågan att registrera, förstå, agera och lära på ett liknande sätt som människor. Enligt en färsk studie från Accenture kan denna teknologi bli en viktig katalysator för den ekonomiska tillväxten i Sverige – men inte utan åtgärder.

Publicerad Uppdaterad

Den artificiella intelligensen (AI) är här för att stanna. Allt fler företag undersöker hur de kan dra nytta av denna nya teknologi och inser att den öppnar för genomgripande förändringar i sättet att arbeta. Företag som inte tar till sig AI kommer att halka efter i konkurrensen. Samtidigt kommer en rad nya företag att växa fram. Men vilka effekter får detta för ett lands ekonomi?

Accenture har i samarbete med Frontier Economics utvecklat en modell för att mäta vilken inverkan investeringar i AI kan ha på ekonomin i tolv länder, däribland Sverige. Studien visar att AI har en potential att öka vinstgraden med i genomsnitt 38 procent i 16 olika branscher fram till år 2035.

Sverige har möjlighet att fördubbla tillväxttakten med en ökning av bruttoförädlingsvärdet från 1,7 till 3,6 procent under samma period. Dessutom finns potential för en signifikant ökning av produktiviteten i Sverige – närmare bestämt med 37 procent. Detta under förutsättning att företagen verkligen satsar på AI fullt ut, vilket i sin tur betyder att lagstiftningen måste följa med i samma takt.

Kommer Sverige att dra nytta av denna potential?

– Det är vår förhoppning. Sverige har ett starkt varumärke när det gäller innovation. Dessutom har vi en hög utbildningsnivå och en hårt konkurrensutsatt arbetskraft, så här finns goda förutsättningar, säger Daniel Hjelte, Managing Director på Accenture Strategy.

– Samtidigt går utvecklingen snabbare än någonsin – särskilt inom AI. Om vi ska kunna behålla vår position måste vi därför skapa förutsättningar för ett samhälle där vi kan dra nytta av AI fullt ut. Det kan till exempel handla om att katalysera innovation, adressera regelverk eller hantera etiska och sociala aspekter av en framtid med AI.

Stora vinster – snabb spridning

Det finns framförallt tre områden där AI kan bidra till stora vinster. Det första är automatisering, där robotar kan göra repetitivt arbete mer effektivt och kvalitativt inom alla möjliga områden – från ekonomiadministration till självkörande bilar. Det andra är förädling, där till exempel läkare använder AI som stöd för att analysera stora mängder data vid diagnostisering av patienter. Det tredje är att driva innovation, det vill säga att skapa förutsättningar för helt nya ekosystem, affärsmodeller och verksamheter.

Redan idag samarbetar Accenture med en lång rad företag som vill dra nytta av den nya tekniken. Bank- och försäkringsbranschen har varit tidiga på bollen, men utforskandet av AI sprider sig nu inom samtliga industrier, där vissa verksamheter till och med börjar glida samman som en effekt av teknologiskiftet. Här i Sverige har dock inte gemene man exponerats för AI på samma sätt som människor i flera andra länder.

Talande robotar snart på svenska

Gränssnittet mellan människa och maskin kommer att förändras med AI. Exempelvis förutspår Fjord i sin senaste trendrapport att vi väntas ha fler interaktioner med intelligenta maskiner än våra respektive partners om bara tre år.

– I Sverige är användningen av digitala assistenter fortfarande blygsam. Det beror troligtvis på att det fortfarande saknas lösningar som fullt ut bemästrar det svenska språket. I USA är det annorlunda, där användningen av till exempel Amazon Alexa blir allt vanligare i hemmen. Men vi räknar med att situationen i Sverige kommer att ändras inom kort, och när rösten blir det nya gränssnittet ändras även dynamiken mellan konsumenter och företag, säger Therese Blum, Analyst på Accenture Strategy.

AI som kompetenshöjare

För att den årliga ekonomiska tillväxten ska kunna fördubblas senast 2035 måste företagen ta till sig AI full ut. Det innebär att människor och maskiner måste lära sig att arbeta tillsammans på ett sätt som tar tillvara det bästa från båda sidor. För de anställda innebär det både utmaningar och nya möjligheter. Istället för att betrakta förändringen som ett hot kan de till exempel se den som en möjlighet att spetsa sin egen kompetens och förmåga.

– AI kommer att ta över många funktioner i företagen och vissa yrkesgrupper är särskilt utsatta. En AI-robot kan till exempel granska 1000 juridiska dokument på bara några dagar – ett arbete som annars skulle utföras av tre personer i sex månader, säger Agneta Björnsjö, Senior Principal på Accenture Research.

– Men så länge robotarna är beroende av människor kommer medarbetarna att stå i centrum för förändringen. Därför är det viktigt att företagen implementerar tekniken på ett ansvarsfullt sätt, så att vi behåller kontrollen och ser till att den hela tiden anpassar sig efter vår vilja.

Fungerande ramverk ett måste

Möjligheterna att dra nytta av AI är väldigt stor – inte bara för företagen och deras kunder utan också för samhället i stort. Men med tanke på teknikens revolutionerande karaktär finns det många viktiga frågeställningar att beakta.

– Det kan gälla viktiga samhällsfrågor – till exempel vad som händer med våra samhällsstrukturer om en mycket större andel av befolkningen står utan jobb eller hur vi säkerställer att samhällets övergripande mål sammanfaller med de mål som sätts för de självlärande maskinerna. En annan viktig fråga gäller vilket juridiskt ansvar vi kan kräva av en robot som bryter mot lagen. Vidare finns en lång rad frågor som både företag och samhället i stort måste hantera, till exempel informationssäkerhet i alla dess former, säger Daniel Hjelte.

– Det krävs med andra ord insatser från många olika delar av samhället – till exempel från politiker och lagstiftare – om vi ska lyckas. Vi har många frågor att beakta och det behövs ett fungerande ramverk om tekniken ska kunna generera alla de vinster som förutspås, avslutar Daniel Hjelte.

Vill du veta mer?

Läs Accenture fullständiga rapport här eller kontakta Daniel Hjelte för mer information.

Vill du veta mer om Accentures perspektiv på AI och analytics? Missa då inte Accentures session ”AI & Analytics” den 30 Januari 2018 på konferensen ”Robotics & AI”.

Läs mer och anmäl dig här