ANNONS FRÅN TELENOR IOT

Telenor IoT: IoT-uppkoppling och innovativa partnerskap ett måste för att lyckas inom fordonsbranschen

Fordonsindustrin befinner sig mitt i en revolution, där hårdvara blir mjukvara och traditionella företagsmodeller inte längre är nog för att överleva konkurrensen. Svante Svanberg, Strategic Segment Manager på Telenor IoT menar att det som krävs för att industrin ska kunna hänga med i den snabba utvecklingen är innovativa partnerskap.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

– De stora trenderna som fordonsindustrin pratat om under flera år kallas C.A.S.E och står för Connectivity, Autonomous, Shared och Electrified. Man kan också lägga till D för Digitalization och de är alla trender som bidrar till framtidens fordon. Connectivity eller uppkoppling är det som kommer att möjliggöra alla dessa och tillsammans med partnerskap kommer det vara en kritisk del för att lyckas. För fordonsbranschen handlar det faktiskt om “win or die”, säger Svante.

Innovativa partnerskap skapar genvägar

Vissa fordonstillverkare har redan idag startat upp arbeten kring tekniska samarbetsplattformar där en tredjepartsleverantör kan bidra med mjukvara till fordonet. Man kan dra paralleller till en smartphone och de lättillgängliga tredjepartsappar som finns på den. En mycket hög andel av dessa är tillverkade av andra än smartphonetillverkaren. Enligt Svante finns det en märkbar skillnad mellan de etablerade fordonsvarumärkena och de som grundats de senaste åren.

– Det svåra för traditionella fordonsjättar att det i många fall krävs upphandlingar och långa processer för att kunna skapa samarbeten. Där är det enklare för Tesla och andra nyare aktörer som inte sitter på gamla system och djupt rotade processer. Fordonsindustrins styrka är och kommer fortsatt vara att de är bra på att bygga fordon, men i och med att fordonen innehåller en ökad volym av mjukvarukod behöver de hjälp med IT och uppkoppling för att bredda fordonens nytta för kunden. Där måste de ingå partnerskap med nya mjukvaruaktörer för att lyckas, säger Svante.

Svante Svanberg, Strategic Segment Manager på Telenor IoT

IoT och uppkoppling möjliggör digitala ekosystem runt fordonet

Idag finns en del samarbeten mellan Google, Microsoft och fordonstillverkare som bidrar till en form av teknikstandardisering. Tillsammans med fordonstillverkarnas gränssnitt bygger det en grundstruktur för att andra mer lokala leverantörer kan bidra med mjukvara till fordonet.

– Om vi tar Google som ett exempel kommer de att vara en möjliggörare, men sannolikt inte att skapa en lokal parkeringsapp eller laddapp utanför Sahlgrenska i Göteborg. Det är de mindre, lokala aktörerna som kommer göra det. Samma sak i andra städer och länder.

Svante ser många möjligheter med digitaliseringen och att mer och mer mjukvara integreras i våra fordon.

–Ett konkret exempel är att det kommer förvandla traditionella service- och underhållstjänster. När fordonen blir elektrifierade försvinner saker som att byta olja. Det som kommer finnas kvar är service av vissa vitala delar för att framföra ett fordon såsom till exempel bromsar, resten är mjukvara. Man brukar säga att bilen ska vara möjlig att OTA, att den ska kunna lagas och uppdateras “over the air”. Där är IoT-uppkoppling helt kritiskt för att kunna utföra underhåll oavsett geografiskt läge. I nuläget säljs fordon där all hårdvara är inkluderad, men inte aktiverad. Exempelvis att värmen i bilsätet ingår men är del av ett abonnemang. Om du vill aktivera det kostar det kanske en extra femtiolapp i månaden och aktiveras OTA, säger Svante och fortsätter:

– Fordonen blir också mer integrerade i hushållet. Betalningar kommer att bli allt mer sömlösa. Låt säga att du åker till McDonalds. Då kommer du inte behöva plocka upp kortet när du ska betala, utan bilen ”betalar för dig” när du har lagt in ditt kort i bilens system. Det blir ett ekosystem centrerat runt bilen.

Svante understryker gång på gång möjligheten och vikten av att fordonstillverkare bildar partnerskap med mjukvarutillverkare och att de bygger plattformar, verktyg och system för att samarbeten ska kunna integreras smidigt.

– IoT-uppkoppling är en möjliggörare. Fordonstillverkare och de som tillverkar exempelvis kranar till fordon behöver IoT-företag som Telenor IoT. Det låter kanske kaxigt, men uppkoppling är kittet för alla nya tjänster och kommer att vara en icke-fråga framöver. God och smart uppkoppling är ett måste för att lyckas, avslutar Svante.

Här kan du ladda ned Telenor IoTs nya rapport och läsa mer om fordonsindustrins omställning.