ANNONS FRÅN CLARION HOTEL STOCKHOLM

Teknik och hållbarhet möts i storköket på Clarion Hotel® Stockholm

Fredrik Björklund, grundare Awareify. Effektoptimerarens data visualiseras på en skärm centralt placerad i rummet.

Sveriges elnät står inför utmaningar med ökad elektrifiering och industriell tillväxt, vilket ökar betydelsen av stödtjänster och energieffektivisering. I ett samarbete mellan Strawberry och Awareify, mäts effekttoppar i realtid i fyra av hotelljättens storkök, först ut är Clarion Hotel® Stockholm.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

I dagens moderna storkök planeras effektbehovet utifrån en i teorin maximal och hög belastning. Det förekommer effekttoppar, dessa är dock kortvariga och kan vara onödigt kostsamma att hantera med elkablar. Dessvärre är det vanligt att bristen på noggrann analys av kökens effektnivåer leder till onödigt höga energi- och effektkostnader.

Med detta i åtanke har hotellkedjan Strawberry, med sin samarbetspartner Awareify, initierat ett banbrytande pilotprojekt. Projektet syftar till att i realtid mäta och analysera de aktuella effekttopparna i fyra av hotelljättens storkök. Något som ger dem möjlighet att reglera sin elförbrukning genom att arbeta in nya arbetssätt och beteenden i storköken.

Effektoptimering med Awareify

Lösningen Awareify tillhandahåller är en digital effektoptimerare som installeras i fastigheten. Informationen som samlas in överförs till en onlineplattform där mätningar görs varje trettionde sekund för realtidsövervakning. Det är en teknik som i storkökens fall är utvecklad för att hantera och nyttja köksmaskinernas termoelement på bästa sätt, något som minimerar risken för överbelastning av elnätet.

Effektoptimerarens data visualiseras på en skärm centralt placerad i rummet för att tydligt guida personalen i det dagliga arbetet. Lampor i grönt, gult och rött läge likt trafikljus indikerar effektanvändningen i realtid.

– Vid grönt kan man köra på. Vid gul lampa kan man börja överväga att avvakta med någon maskin de närmaste 5-10 minuterna. Om lampan visar rött är det dags att stänga av onödiga laster, dra ner på temperaturer på det som går och inte starta något mer närmaste tiden. Med detta kan 15-20 procent medeleffekt tas bort från de högsta topparna. Det är ett mycket välkommet tillskott till elnätet men även för verksamhetens ekonomi, säger Fredrik Björklund, grundare bakom Awareify.

Läs mer om Awareify.

Enligt Fredrik är morgnar en kritisk tidpunkt för belastning på elnätet eftersom många verksamheter påbörjar sina arbetsdagar då.

– Kan anläggningar med hjälp av mätning, styrning och beteenden minska den belastningen med 15-20 procent kan det göra jättestor skillnad på elnätet samtidigt som det blir mer kostnadseffektivt för företaget, säger han och fortsätter:

– Genom att bli medvetna om vår exakta energiförbrukning kan vi ändra vårt beteende och drastiskt minska vår förbrukning. Därför strävar vi på Awareify efter att göra vår lösning tillgänglig för så många som möjligt. Det är en smart och enkel installation som främjar en mer hållbar framtid med minskad toppbelastning.

Strawberrys arbete för miljön

Matti Cederlund är kökschef på Clarion Hotel® Stockholm och ansvarar för all matproduktion i huset. Han betonar att Strawberry med sina 230 hotell lägger stor vikt vid sitt hållbarhetsarbete. Bland annat genom att ha pålitliga leverantörer som delar bolagets hållbarhetsvärderingar.

Matti Cederlund, kökschef Clarion Hotel® Stockholm.

– Våra leverantörer måste inte bara uppfylla våra krav utan även aktivt bidra till att minska miljöpåverkan genom ansvarsfulla leveransmetoder och förpackningsalternativ. Vi har arbetat hårt för att eliminera onödig plastanvändning från våra kök, säger Matti Cederlund och fortsätter:

– Vi övervakar vår energiförbrukning noga och letar ständigt efter sätt att förbättra effektiviteten, vilket är både kostnadseffektivt och miljövänligt. Vi är glada över att ha ett samarbete med Awareify som hjälper oss på vägen att nå våra hållbarhetsmål.

Fredrik Björklund betonar att Awareifys teknik har en direkt inverkan på elnätets stabilitet och ekonomi.

– Det är en win-win-situation genom att elnätet blir mer tillförlitligt samtidigt som företagen drar nytta av ökad kostnadseffektivitet. Dessutom är det en viktig miljömässig insats då det minskar koldioxidutsläppen, säger Björklund och fortsätter:

– Det är fler och fler som vill ha denna typ av lösning i sina verksamheter som stundtals har hög kapacitet. Många vill vara energieffektiva och låta det elnät vi har räcka till så mycket som möjligt. Kan vi minska vår effektanvändning med 50 procent kan vi likna det vid att vi lämnar tillbaka det till elnätet att nyttja till annat.

Vägen mot en grönare framtid

För en hållbar framtid är Awareify en nyckelspelare i ansträngningen att minska energiförbrukningen och främja ansvarsfull användning av elresurser. Strawberry, med sina 230 hotell, har visat att små steg kan leda till stora förändringar. De är ett praktiskt exempel på hur företag kan använda innovativa lösningar för att minska sin påverkan på miljön.

Läs mer om Clarion Hotel® Stockholm.

Clarion Hotel® Stockholm är sponsor till 33-listan 2023, läs mer här.