ANNONS FRÅN TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

Synar hur elvägar kan störa militära system

Hon kartlägger risker med nya tekniska lösningar och upptäcker sårbarheter i försvarets kommunikationssystem. ”Att göra nytta inom försvarsområdet är kanske det bästa med mitt jobb”, säger forskningsledaren Kia Wiklundh.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Kia Wiklundh klev in på FOI första gången 1995. Hon började som exjobbare och blev sedan kvar, i rollen som forskare och så småningom doktor inom robust radiokommunikation. Efter 23 år ville hon dock testa något helt annat.

– Jag blev konsult och hade uppdrag för Volvo Cars och Veoneer bland annat. Det var väldigt roligt, men efter ett tag kändes det som att jag hade kommit lite för långt ifrån den tekniska utvecklingen. Då återvände jag till FOI, berättar Kia Wiklundh.

Jobba hos oss - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

God dialog med uppdragsgivare

Sedan 2020 är hon tillbaka på FOI och arbetar som forskningsledare inom robust radiokommunikation på avdelningen för telekrig med tillämpad forskning, teknikutveckling och expertstöd. Kia Wiklundhs forskarteam tar fram underlag som synliggör risker med ny teknik kopplat till radiokommunikation. Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMV, är de huvudsakliga uppdragsgivarna.

– Vår goda dialog med Försvarsmakten och FMV är en förutsättning för att kunna ta fram användbara resultat. Vi samverkar med andra myndigheter också, Elsäkerhetsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, till exempel, och det är ofta under våra gemensamma möten som nya risker och behov kommer upp, säger Kia Wiklundh.

Ett av hennes pågående projekt syftar till att ta fram ny kunskap kring hur elvägar som laddar fordon under färd påverkar radiosystem.

– Vi gör mätningar på demovägar för att undersöka om de utgör några störningsrisker för Försvarsmaktens radiosystem. Det finns incidenter där andra typer av elektriska anläggningar, till exempel solcellsanläggningar, har gett upphov till elektromagnetiska störningar som riskerar att dränka radiokommunikationen, berättar Kia Wiklundh.

Medverkar i EU-projekt

Hon lyfter också fram ett EU-projekt där en tvärvetenskaplig forskargrupp undersöker hur radiosystem, radarteknik och AI kan fungera på samma örlogsfartyg utan att störa varandra.

– Jag samarbetar ofta med experter inom andra fält. Det är verkligen givande att få bidra med sin lilla del i något mycket större, säger Kia Wiklundh.

Sedan hon började på FOI har världsläget försämrats – och frågorna som FOI hanterar har blivit mer akuta.

– Forskningsbaserade beslut behövs. Sverige har begränsade resurser när det gäller pengar och människor, och då är det viktigt att myndigheterna satsar på det som kommer att ge störst nytta. För oss som ska bidra med kunskapsunderlag innebär det skarpa läget ständig kompetensutveckling, konstaterar Kia Wiklundh.

Om FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI forskar kring säkerhet på alla säkerhetsnivåer – nationellt, regionalt och lokalt. Forskningsinstitutets kunskap är dessutom efterfrågad internationellt, och FOI leder flera EU-projekt. FOI stärker Sveriges säkerhet nu och i framtiden, genom kunskapsuppbyggande- och kunskapstillämpande verksamhet.

Läs mer om Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, här