ANNONS

Sverige växer - nu behövs 35 nya experter och chefer

Sverige växer - nu behövs 35 nya experter och chefer. Många spännande rekryteringar på gång hos Boverket.
Sverige växer - nu behövs 35 nya experter och chefer. Många spännande rekryteringar på gång hos Boverket.

Många spännande rekryteringar på gång hos Boverket.

Publicerad

Sverige behöver fler bostäder i hållbara samhällen där alla vill bo. Nära natur, kollektivtrafik och jobb. Nu söker Boverket landets främsta samhällsbyggare. Du kan bland annat jobba som enhetschef, uppdragsledare eller expert i nya regeringsuppdrag om arkitektur och gestaltning, digitalisering och bostäders inomhusmiljö. Boverket jobbar med nationella frågor från sina kontor i Karlskrona och Malmö.

Boverket är den myndighet i Sverige som leder arbetet med ett hållbart samhällsbyggande till nytta för medborgarna. Vi arbetar främst med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Praktiskt innebär detta bland annat att arbeta med att ta fram föreskrifter och vägledningar, genomföra olika utredningar och analyser, ansvara för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av plan- och bygglagen samt att administrera statliga stöd och bidrag.

Vårt uppdrag är brett och våra frågor uppmärksammas och diskuteras dagligen i media. Det är stort fokus på bland annat hur vi i Sverige ska kunna bygga enklare, bättre och billigare samt hur människor ska få bättre boende- och livsmiljöer.

På Boverket är du med och stimulerar utvecklingen av hållbart samhällsbyggande. En del i det är att driva utvecklingen av digitala processer, information och tjänster. För det behövs fler som vill forma framtiden med hjälp av teknik och innovation.

Läs mer om det här.

-> Se alla lediga tjänster och ansök här