ANNONSSAMARBETE MED ...

”Svensk industri kan hamna på efterkälken”

Henrik Lagerström, technical officer och Thomas Borglin, senior technical officer på SEK Svensk Elstandard.
Henrik Lagerström, technical officer och Thomas Borglin, senior technical officer på SEK Svensk Elstandard.

Smart manufacturing, IoT och 5G – det är många begrepp industriföretag kommunicerar tillsammans med industri 4.0. Trots detta inser få relevansen med att delta i standardiseringsarbetet. Det kan straffa sig, menar SEK Svensk Elstandard.

Publicerad

Det tyska näringsdepartementet och den tyska företagsorganisationen ZVEI släppte tidigare i år en rapport om vad som krävs för industri 4.0. För branschintresseorganisationen SEK Svensk Elstandard kom inte rapportens tonvikt på standarder som någon större överraskning.

Något som organisationen däremot är förvånad över, är de svenska industriföretagens låga engagemang i de tekniska kommittéer som berör industri 4.0.

– Det finns en risk att våra industriföretag hamnar på efterkälken om de inte är med och påverkar utformningen av de framtida standarderna för industri 4.0, säger Henrik Lagerström, technical officer på SEK Svensk Elstandard.

Många standarder anpassade för industri 4.0 är under utveckling, men Thomas Borglin, senior technical officer på SEK Svensk Elstandard, poängterar att det redan finns många viktiga standarder.

– Det finns bland annat standarder om cybersäkerhet, något som kommer att bli viktigt när industrin digitaliseras i allt större utsträckning. Vi har också standarder om semantik, alltså ett gemensamt uttryckssätt för exempelvis komponenter, maskiner och anläggningar, säger han och tillägger:

– En annan värdefull standard rör OPC-UA, som är en metod som kopplar ihop datasystem i industrier som annars inte skulle kunna prata med varandra. I framtiden kommer vi, mycket tack vare OPC-UA, att kunna koppla ihop en hel fabrik ända ner till minsta givare. Svenska företag bör därför ta en aktiv roll i standardiseringsarbetet eftersom det kommer med många fördelar, bland annat kunskapsöverföring i hela företaget.

– Företagen som deltar får även möjlighet att vara med och påverka hur standarderna ska utformas. Det här gäller inte minst nytänkande företag med en innovation som de vill ska få globalt genomslag. Det finns exempel på uppfinningar som när de är klara visar sig inte fungera internationellt och då var allt arbete i onödan, säger Thomas Borglin.

Henrik Lagerström avslutar:

– Eftersom internationella standarder har en direktpåverkan på företagens produkter och de exportmarknader man vill verka på, så blir det enormt viktigt att identifiera standardiseringsprojekt av strategisk betydelse för företaget. År 2020 kommer SEK även vara värd för IEC General Meeting, en fantastisk möjlighet för svensk industri att knyta kontakter med några av världens mest framgångsrika företag när de kommer till Stockholm – en chans Sverige definitivt inte får missa!

FAKTA:

Svenska företag, myndigheter, högskolor och andra aktörer kan delta i standardiseringsarbetet i SEK Svensk Elstandards tekniska kommittéer. SEK Svensk Elstandard, etablerat 1907, är en ideell organisation och utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering i Sverige inom det elektrotekniska området. Organisationen är den svenska medlemmen i internationella standardiseringsorganisationen IEC och europeiska CENELEC. I standardiseringsarbetet får man tillgång till all information och dokumentation inom sina teknikområden och kan påverka internationell standard.

För mer information: www.elstandard.se