ANNONS FRÅN FESTO

Supra motion – kontaktfri, tyst och ren

Nytt kontaktfritt rörelsekoncept med supraledare.

Publicerad Uppdaterad

Kraven på rengöring i produktionsanläggningar och renhet ökar - särskilt i framtidsinriktade områden så som medicinsk teknik, laboratorieautomatisering och bioteknik. Tack vare supraledartekniken kan dessa krav enkelt uppfyllas.

I framtiden kommer många tillverkade produkter att hanteras tyst och rent genom produktionsfabrikerna, med låg energiförbrukning och utan kontakt med någon yta. Tack vare supraledartekniken som ger helt nya lösningar speciellt i rena miljöer, blir kontaktfri och friktionsfri hantering i vilken rumslig orientering som helst möjlig, även genom väggar. Medicinteknik, laboratorieautomatisering, bioteknik och livsmedelsproduktion är framtida automationsområden som visar stor potential för tillväxt under de kommande årtiondena. En pålitlig rengöring är viktig för en hygieniskt säker produktion i dessa applikationer.

Kontaktfri produktion i framtiden

Genom att separera en produkt från sin hanteringsutrustning i vakuum, renrum, gaser eller vätskor, garanteras en skyddad transport för att uppfylla de högsta kraven. Särskilda egenskaper hos supraledare ger stor potential där kontaktfri lagring eller hantering krävs. Automation kan därmed användas i applikationsområden som hittills inte har varit tillgängliga för automatisering. Våra kunder, och deras kunder, har i sin tur nytta av detta skifte inom automation. Festo har därför forskat och utvecklat denna teknik i mer än tio år, och vi arbetar för närvarande med kunder för att utveckla pilotprojekt.

Vad är supraledare?

Supraledare är material som under en viss temperatur kan lagra fältet för en permanentmagnet på ett förinställt avstånd. Denna effekt gör att ett föremål kan hållas i position och manövreras utan kontakt, och avståndet hålls stabilt även genom väggar.  Tack vare sina återställningskrafter återtar de supraledande magnetiska komponenterna automatiskt sin lagrade position även efter att en av dem tillfälligt har tagits bort - helt utan extern styrteknik.

För mer information: www.festo.com