ANNONS FRÅN NY TEKNIK EDUCATION

Stora förändringar i Sveriges transportinfrastruktur

Sveriges transportinfrastruktur står på gränsen till en revolutionerande omvandling, med ökande krav på hållbara och förnybara lösningar. I denna artikel får du inblick i de utmaningar som driver denna förändring mot en mer hållbar framtid för Sveriges transportinfrastruktur.

Publicerad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

De utmaningar som Sveriges transportinfrastruktur står inför intensifieras i ljuset av den ökande efterfrågan på hållbara transportalternativ och det växande behovet av att förbättra underhållet.

Denna förändring i förväntningar och krav har satt igång en nödvändig omvärdering av hur vi strategiskt planerar, bygger och upprätthåller våra vägar och järnvägar.

Med insikter från seniora rådgivaren Gunnar Johansson, som även är ledamot av styrgruppen för Ny Teknik Educations konferens Framtidens transportinfrastruktur, utforskar vi både de utmaningar och de lösningar som finns i den nuvarande transportinfrastrukturen.

Hur ser Sveriges transportinfrastruktur ut idag?

– Sveriges transportinfrastruktur har under en längre tid brottats med utmaningar som har påverkat dess prestanda och funktionalitet. Sprickor i rälsen, potthål i vägarna, bristande bärkraft i vägkroppar och uttjänta spårväxlar är några av de synliga tecknen på en infrastruktur som lider av eftersatt underhåll. Denna situation har skapat en negativ inverkan på transporteffektiviteten och säkerheten, vilket i sin tur har påverkat näringslivets möjligheter att transportera varor och människors vardagliga resande, säger Gunnar Johansson.

Vilka utmaningar och hinder står Sveriges transportinfrastruktur inför?

– Det finns mycket utmaningar för Sveriges transportinfrastruktur. Bygg och anläggningssektorn har under en väldigt lång tid uppvisat bristande produktivitet vilket gör att vi får mindre väg och järnväg för varje skattekrona. Ökade byggkostnader i inflations­tider spär på problemen ytterligare. För att nämna några perspektiv lider den befintliga infrastrukturen av ålder och bristande underhåll, vilket påverkar prestanda och säkerhet. Samtidigt som efterfrågan på hållbarhet ökar, krävs elektrifiering, övergång till fossilfria bränslen och modernisering.

Gunnar Johansson menar att det finns utmaningar med att balansera uppgraderingar med daglig drift, hantera kapacitetsutmaningar, teknologiska framsteg och finansiering. I tider av omställning till ett mer hållbart samhälle måste kraften i digitalisering, automatisering och elektrifiering komma till nytta, även vid byggnation och förvaltning av transport­infrastrukturen.

– Effektiva lösningar på problemen kräver samverkan, politiska beslut och strategier som adresserar dessa hinder, säger han.

Hur kan Sverige hantera de växande utmaningarna med Sveriges transportinfrastruktur och samtidigt främja en mer hållbar framtid för samhället?

– Ett förslag, som jag och min kollega tagit fram i en ny forskningsrapport, är att skapa Reinfra AB, ett bolag inspirerat av framgångsrika Nye Veier AS i Norge. Sverige bör följa det norska exemplet genom att bryta ut ett antal reinvesterings­projekt från Trafikverket. Genom att upphandla arbetet genom det nybildade bolaget kan en mer effektiv och innovativ arbetsmetod etableras, samtidigt som hållbarheten främjas. Tack vare kraften i dessa strategier kan Sverige möta de aktuella utmaningarna och forma en mer hållbar framtid för sin transportinfrastruktur, vilket gynnar både samhället och miljön på lång sikt, menar Johansson.

Vill du veta mer? Missa inte Ny Teknik Educations högaktuella konferens Framtidens transportinfrastruktur den 24 oktober!