ANNONS FRÅN SAAB

Saab – en del av framtiden

Du vet säkert att Saab tillverkar stridsflygplanet Gripen. Det gör oss stolta, men vi gör faktiskt mycket mer än så. Varje dag bidrar våra drygt 19 000 medarbetare till att Sverige är världsledande inom innovation och teknikutveckling.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

För oss är samarbeten, forskning och ett långsiktigt arbete med innovation avgörande för vår konkurrenskraft. Vi möter varje dag stentuff internationell konkurrens från andra globala företag. Därför måste vi vara lite smartare och mycket vassare.

Att satsa på forskning och utveckling är därför en viktig del av vårt DNA. Våra medarbetare är nyfikna och drivs av att ständigt utforska, förbättra och komma på nya och smartare lösningar. Ett sätt vi arbetar med detta är genom Saabs fem innovationslaboratorier, som täcker våra strategiska teknikområden. De gör det möjligt att ligga i forskningens framkant och att införa ny teknik på ett snabbare sätt.

Innovation för en säkrare framtid

Vi gör detta i nära samarbete med våra kunder som finns inte bara i Sverige utan runt om i världen. Vi är numera ett globalt och växande företag som har kunder med verksamhet på alla kontinenter.

Saab tar ett stort ansvar för att bidra till säkrare och tryggare samhällen. Vi har en bred produktportfölj. Samtidigt som vi utvecklar avancerade ubåtar och stridsflyg, producerar vi ett av de mest använda och pålitliga granatgevären någonsin. Vi tar fram innovativa lösningar för cyberförsvar och kamouflage men utvecklar också världsledande flygande spanings- och ledningssystem som kan upptäcka faror och hot på mer än femhundra kilometers avstånd.

Med rötterna stadigt rotade i Sverige jobbar vi nära universitet, andra företag och myndigheter. Vi driver gemensamma projekt för att tillsammans identifiera, forska kring och utveckla innovativ teknik och tjänster. Saab öronmärker varje år ungefär en fjärdedel av vinsten som återinvesteras i forsknings- och utvecklingsverksamhet.

På det sättet bidrar vi till tryggare och säkrare samhällen här och nu, men tar också ansvar för framtiden.

En fjärdedel av vår vinst går till vår forskning. Det bidrar till säkrare samhällen – även i framtiden.