ANNONS FRÅN HITACHI ENERGY

Så möjliggörs industrins elkvalitet i energiomställningen

My Näslund

Att hela industrin befinner sig i en grön boom har inte undgått någon. Stålbranschens omställning är ett enormt steg mot mindre utsläpp och en mer miljövänlig stålproduktion. I fronten står My, chef för Industry Tendering och Sales Support på Hitachi Energy.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Omställningen från traditionell masugn till elektrisk smältprocess av stål gör en revolutionerande skillnad för miljön. En av dem som arbetar för att göra övergången möjlig är Hitachi Energys My Näslund. Med lång erfarenhet inom energisektorn både på hemmaplan och utomlands jobbar hon direkt mot stora industriella kunder med att matcha problem med lösningar.

– Om man tittar på våra industrikunder är fokus på stålverk och gruvor både globalt och i Sverige. Nu vill många av dem minska sina koldioxidutsläpp och på Hitachi Energy hjälper vi dem att säkra sin elkvalitet.

Utmaningen med stabil elförsörjning

Både industrin och samhället i stort är beroende av en stabil elförsörjning. Kraft- eller elkvalitet är lika med elnätets förmåga att leverera ström med spänning och frekvens inom acceptabla nivåer. Det ställs stora krav på både kostnad och effektivitet i detta arbete. Här kommer Hitachi Energy in, världsledande på att flytta stora mängder energi och effekt kostnadseffektivt och till rätt elkvalitet. Som chef för Industry Tendering och Sales Support spelar My, och hennes team, en viktig roll i detta arbete.

– Min avdelning tar emot en specifikation som säger vilka krav en kund har på sin elkvalitet. Utifrån det tar vi fram en anläggning som kan möta kraven. Mitt team skapar en design som är tekniskt beräknad och simulerar hur stor anläggningen ska vara och gör sedan en offert och prissätter. Som ett sista steg presenterar vi vår rekommendation för kunden. Det är snabba processer och handlar både om vårt eget arbete med STATCOM men också om våra kunders processer och utveckling framåt.

En Static Compensator (STATCOM) eller SVC Light® som Hitachi Energy benämner det ökar den möjliga effektöverföringen genom att förstärka spänningsstabiliteten och samtidigt bibehålla en bra spänningsprofil under olika lastförhållanden. Stora varierande laster i industriella processer kan både skapa och vara känsliga mot elkvalitetsstörningar. Hitachi Energy's SVC Light® designas i båda fallen för att stabilisera spänningen så att kundernas processer kan köras optimalt.

Foto: Jonas Bilberg

Den gröna boomen ökar elbehovet

Svaret på den tunga industrins omställning heter elektrifiering och Sverige är i framkant, men det krävs innovativa lösningar och möjliggörare för att föra utvecklingen framåt.

– Det finns en risk att industrier som ställer om behöver stänga ner sin produktion när elpriserna går upp vilket vi har sett runt om i Europa. De vill göra omställningen att bli mer miljövänliga, men elpriser hindrar dem. Det blir en kaskadeffekt för om stålindustrin inte kan producera, då kan man inte heller bygga, säger My.

Samtidigt som vi har ett svårt ekonomiskt läge i världen är det viktigt att hålla fast vid de miljö- och hållbarhetsmål som finns. Utvecklingen går framåt och det gäller att vara med på tåget.

– Hållbarhet genomsyrar allt Hitachi Energy gör. Det finns en strävan efter långsiktighet, att vi ska ha partnerskap med våra kunder och stötta dem över tid. Vi säljer inte en kortvarig lösning. De ska bruka den varje dag i minst 30 år, avslutar My.

Vill du vara med och påverka i den största omställningen hittills? Hitta din nya utmaning hos Hitachi Energy!