ANNONS FRÅN SEIBU GIKEN DST

Så kan livsmedelsindustrin minska klimatavtrycket

Energisnåla luftavfuktare, som Flexisorb på bilden, hjälper livsmedelsindustrin att minska sin negativa klimatpåverkan samt upprätthålla rätt temperatur.
Energisnåla luftavfuktare, som Flexisorb på bilden, hjälper livsmedelsindustrin att minska sin negativa klimatpåverkan samt upprätthålla rätt temperatur.

I livsmedelsanläggningar är avfuktning A och O för att undvika mögel och hygienbrister. Den här processen kan vara mycket energikrävande – om företaget inte investerar i en energisnål teknik.

Publicerad Uppdaterad

Inom livsmedelsindustrin råder strikta krav på hygien för att produktkvaliteten ska kunna garanteras. Här handlar det om att hålla en tillräckligt låg temperatur – utan att riskera att det bildas kondens i tak och på andra ytor vilket sänker hygiennivån. Den här processen, att hålla rätt fuktighetsnivå i en stor industrianläggning, står för en hög energiförbrukning.

Nu har EU dessutom tagit fram skärpta krav på att företag inom livsmedelsindustrin måste minska sin negativa klimatpåverkan från produktionen. Framåt kommer detta innebära att tillståndsvillkoren för industrianläggningar i Sverige kan bli hårdare när det gäller lokalens energiförbrukning.

Lösningen för att upprätthålla ett optimalt inomhusklimat i anläggningen och samtidigt minska energiförbrukningen är att investera i energisnåla luftavfuktare menar Magnus Andrae, biträdande vd på Seibu Giken DST som är specialister på avfuktning.

Hållbar investering att satsa på energisnål luftavfuktare

– Det är tyvärr inte så många företag i Sverige som lägger stort fokus på att förbättra processen för att hantera fukt och temperatur ur miljöhänsyn. Många väljer bort mer energisnåla luftavfuktare eftersom de har ett för kort perspektiv, säger han och fortsätter:

– Ett australienskt företag som vi jobbar med väljer att titta på tio år som gräns för payback för hållbara investeringar. Det tänket skulle jag vilja se även här. Nu när EU har tagit fram hårdare riktlinjer för hur företagen ska spara energi tror vi att intresset för energisnåla system kommer att öka. Vi ser också en ökad medvetenhet kring produkternas livscykel hos konsumenter, som vi tror kommer få betydelse framåt.

Först och störst på marknaden med smart innovation

Seibu Giken DST är en svensk tillverkare av sorptionsavfuktare. Tekniken går förenklat ut på att luften passerar genom avfuktaren, där en rotor preparerad med det fuktabsorberande materialet kiselgel suger upp fukten. Rotorn för sedan över fukten till en annan luftström där rotorn värms upp så att fukten lämnar och kan föras ut ur utrymmet.

Sedan starten av DST på 80-talet erbjuds även produkten Econosorb som kombinerar en kylavfuktare med sorptionstekniken. Med den senaste kyltekniken har effektiviteten ökat betydligt.

– Jämför du med en traditionell sorptionsavfuktare förbrukar en Econosorb i dag 75 procent mindre energi, så här finns stora besparingar att göra, konstaterar Magnus Andrae.

Genom att koppla ihop avfuktaren med lösningar för att styra temperatur, ges ännu större möjligheter att hålla nere energiförbrukningen.

– Vi tänker på helheten när vi kopplar ihop de olika systemen som krävs för att upprätthålla rätt temperatur och luftfuktighet. Genom att investera i ett gemensamt styrsystem kan företaget öka sin produktionstakt året om utan att vara sårbara för årstidsväxlingar som annars påverkar luftfuktigheten, öka driftsäkerheten och samtidigt möta miljömål, säger Magnus Andrae.

Nyfiken på Seibu Giken DST? Ta reda på mer här.

Annonsinformation

Seibu Giken DST är en svensk tillverkare av sorptionsavfuktare. Avfuktare från DST säljs via ett världsomspännande representantnät samt från dotterbolag i Kina, Polen och USA. DST tillhandahåller både luftavfuktare av standardmodell för exempelvis kyrkor och ishallar, samt skräddarsydda lösningar för processindustrin med fukt och temperaturstyrning.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se