ANNONS FRÅN SKF

Så blev den gamla lagerbyggnaden Sveriges mest hållbara kontor

Hög återanvändning av byggmaterial, låg energianvändning genom hela projektet samt fokus på biologisk mångfald. Det är några exempel som sätter SKF:s unika byggnad i toppen som den mest hållbara i Sverige.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Förvandlingen från lagerbyggnad till ett modernt, funktionellt och energisnålt kontor påbörjades i slutet av 2018. Redan under ett tidigt skede tog projektgruppen hänsyn till användning av energi, vatten och påverkan på omgivningen. Vattensnåla armaturer och inget permanent bevattningssystem på gröna ytor runt byggnaden är egenskaper som halverar värdena jämfört med LEED:s referensvärden för likvärdiga byggnader.

– Man når inte denna nivå på ett hus om man inte bestämmer sig för målbilden för början innan byggnationen drar igång. Dessutom hade vi en entreprenör och arkitekt som ville bygga och vidta de åtgärder och metoder som krävs för att uppnå denna nivå på hållbara hus. Det har varit en förutsättning, säger Hans Lindgren, huvudprojektledare på SKF.

Det faktum att huset är en ombyggnation med bibehållen stomme, är en starkt bidragande faktor till de höga poängen i certifieringen. Dessutom har stor möda lagts på möjligheter att effektivisera energianvändningen i byggnaden. Solpaneler på taket, miljövänligt ventilationssystem, inköp av grön el och miljömärkt fjärrvärme är exempel på åtgärder som minskar koldioxidutsläppen med 77 procent.

– Vi har satsat extra pengar för att uppnå dessa låga energinivåer. Även om det innebär ökade kostnader initialt, så minskar de på sikt med en hållbarare energianvändning, säger Hans Lindgren.

Cirkulär byggprocess

Ett cirkulärt fokus har genomsyrat hela byggprocessen. Nästan hela grundstommen är återanvänd vilket minskar klimatavtrycket. Hela 88 procent av allt bygg- och rivningsavfall är återvunnet. Huset är dessutom beläget nära serviceutbud och kollektivtrafik med frekventa avgångar, vilket bidrar till minskad användning av bil och långsiktigt hållbara färdsätt. I projektet har man prioriterat att förbättra förutsättningarna att ta sig till jobbet med cykel, bland annat genom cykelparkering inomhus och goda möjligheter till dusch och ombyte. Strax intill huvudkontoret rinner Säveån som sedan decennier är klassat som Natura 2000-område med sin unika fauna av växter och djur. Grönområdena runt huvudkontoret har därför anpassats för att stärka den biologiska mångfalden och områdets karaktär. Tack vare det och den cirkulära tanken bakom projektet, är byggnaden den första i Sverige att få den högsta miljöcertifieringen enligt den senaste LEED Platinum-standarden.

– För oss har det varit viktigt med ett hus med lågt miljöavtryck. Men låg energinivå får inte gå ut över god arbetsmiljö för de som ska arbeta i huset. Det är viktigt att de som jobbar här trivs och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt i en trivsam miljö. Vi har jobbat hårt på den inre miljön i form av stort ljusinsläpp, behaglig akustik, bra IT-stöd för digitala möten, ergonomiska arbetsplatser och gemensamma utrymmen som bidrar till en trivsam helhet.

Koldixoidneutral produktion

De höga miljökraven på all nybyggnation på SKF:s anläggningar är i linje med koncernens mål att minska klimatpåverkan för att uppnå en koldioxidneutral tillverkning år 2030. SKF har totalt 34 LEED-certifierade kontor och fabriker runt om i världen och det nya huvudkontorets takmonterade solceller bidrar också till SKF:s mål att köpa 100 procent förnybar el till 2030. Investeringarna i det nya huvudkontoret blev en realitet tack vare bolagets ramverk för grön finansiering där SKF kunnat ta upp fördelaktiga lån på marknaden för investeringar inom bland annat hållbar teknik, energieffektivisering och Cleantech.

Läs mer om SKF:s cirkulära lösningar.

Om LEED och SKF:s huvudkontor

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett internationellt erkänt green building-certifieringssystem, som verifierar att en byggnad är utformad för att förbättra prestanda i form av energibesparingar, vatteneffektivitet, koldioxidutsläppsminskning, förbättrad miljökvalitet inomhus och förvaltning av resurser.

Allmänt om SKF:s nya huvudkontor:

    Aktivitetsbaserat kontor för cirka 900 personer

    Byggnaden omfattar 5 våningar

    Hela huset omfattar 17 300 kvm

    Cykelgarage med servicestation