ANNONS FRÅN OMVÄRLDSBEVAKNING FRÅN SVENSK BYGGTJÄNST

Riktvärden för trafikbuller höjs

Från och med den 1 juli gäller nya riktvärden för buller. De nya värdena gäller för bullernivåer vid bostäders fasad.

Publicerad Uppdaterad

För bostäder upp till 35 kvm blir den nya nivån på 65 dBA mot tidigare 60 dBA och för bostäder större än 35 kvm blir det nya värdet 60 dBA mot tidigare 55 dBA. Beslutet innebär dock inte några ändrade krav för ljudmiljön inomhus.

– Det här underlättar för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva lägen, säger bostadsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

– Trots att regeringen tidigare sagt nej till de höjda kraven, finns nu förhoppningen att förändringarna ska bidra till ökat bostadsbyggande, menar bostadsministerns pressekreterare Carl-Martin Vikingsson.

– Det fanns för många invändningar för att vi själva skulle gå fram med det här, men nu får vi hoppas att det ändå får en positiv effekt, fortsätter Carl-Martin Vikingsson.

Orsaken till att regeringen svängde var att det inte fanns så mycket annat att välja på.

– Majoriteten i civilutskottet och riksdagen framhärdade och då blir det så.

Förordningsändringarna kommer att kunna tillämpas på detaljplaner som påbörjats från och med den 2 januari 2015.

Du kan läsa mer om buller och bullerregler på Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst.