ANNONS FRÅN SVENSK BYGGTJÄNST

Renande växter – framtidens ventilationssystem?

Växtväggar kan användas för att rena inomhusluften vilket kan sänka både ventilationsflöden och energikostnader. Här syns en mossvägg på Svensk byggtjänsts kontor. Foto: Tobias Sterner

Hur ska utvecklingen av energieffektiva lokaler gå snabbare? Nyligen presenterades en rapport där man kartlagt vilka innovationer som kan vara framtidens ventilationslösningar.

Publicerad Uppdaterad

Det är Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva lokaler, Belok, som tagit initiativet till kartläggningen som visar på olika innovativa lösningar, produkter och koncept som finns inom området i dag.

”Stort antal innovativa lösningar”

Genom intervjuer och tips från fastighetsägare, forskare, konsulter, entreprenörer och försäljare har 27 innovativa system identifierats. Systemen beskrivs kortfattat i rapporten och omfattar bland annat filterteknik, avfuktning, värmeåtervinning och fläktar.

– Det finns ett ganska stort antal innovativa lösningar för att ventilera lokalbyggnader, konstaterar Peter Filipsson, projektledare på CIT Energy Management AB, och en av författarna bakom rapporten "Innovativa ventilationssystem".

Under intervjuerna undersöktes även fastighetsägarnas behov av innovativa ventilationssystem.

– Självklart värdesätter fastighetsägarna hög prestanda, men de var tydliga med att det inte får ske på bekostnad av driftsäkerhet eller att systemen kräver för mycket utrymme. Ett bra system är ett system som fungerar, säger Peter Filipsson, projektledare på CIT Energy Management.

Växter som luftrenare – kontroversiellt förslag

Utifrån fastighetsägarnas behov och bedömd potential av de identifierade systemen har rapportförfattarna tagit fram 18 projektförslag, där ett av de mer kontroversiella förslagen är ett system där växter används för att rena inomhusluften.

Nu ska Belok ta beslut om eventuella fortsatta projekt, med denna rapport som underlag. Målet är att några av innovationerna ska granskas lite mer kritiskt för att se hur väl de fungerar i verkligheten.

Lada ner rapporten här

Håll koll på lagar, regler och ny teknik

Med Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst kan du känna dig trygg med att du alltid får rätt information och kunskap om lagar, regler och ny teknik i rätt tid. Vår redaktion går igenom över 350 källor, analyserar och paketerar dagligen nyheter om lagar, regler, standarder och ny teknik som berör ditt verksamhetsområde.

Läs mer här