ANNONS FRÅN NY TEKNIK EDUCATION

Ökad cybersäkerhet för kritisk infrastruktur med Zero Trust

Det nya geopolitiska läget har påskyndat utvecklingen och tydliggjort att skyddet av kritisk infrastruktur blivit en topprioriterad fråga. Sektorer som el/energi, transport, bank/finans, digital infrastruktur, hälso/sjukvård, vatten och livsmedel är alla exempel på samhällskritisk infrastruktur som kräver särskilt omsorgsfullt arbete avseende skydd och cybersäkerhet.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

I takt med det ökade antalet cyberattacker medförs allvarliga konsekvenser för både individer och organisationer. Det kan leda till ekonomiska förluster och företagsmässig skada, men också påverka våra samhällssystem så som sjukvård och energiförsörjning. Att ta kommando över företagets cybersäkerhet är avgörande, men hur gör man egentligen? En bra början är att tillvarata interna resurser, kompetensutveckla organisationen och att öka förståelsen för de nya hoten.

Den 28 mars anordnar Ny Teknik Education årets hetaste konferens: Cyber Security: Kritisk infrastruktur! Konferensen ger dig möjlighet att lära från branschexperter, utbyta idéer med andra proffs och förstå den allt viktigare rollen som cybersäkerhet spelar i vårt samhälle.

Hur du rustar din verksamhet att möta cyberhot och risker i en digitaliserad värld

I samband med detta passade vi på att ställa några frågor till en av våra talare på konferensen, Robin Jönsson, tjänstespecialist på HP, som gav sin syn på de största utmaningarna inom området och hur man övervinner dem. En av de mest spännande trenderna inom cybersäkerhet just nu är enligt Robin Zero trust-principen. Istället för att lära systemet vad som är dåligt, väljer man istället att inte lita på något. Detta för att det inte ska spela någon roll om innehållet är skadligt eller inte; om du inte litar på något så är du alltid skyddad.

Med den ökade kraften i våra enheter kan man jobba med Zero trust-principer vilket också ger oss möjligheter att virtualisera många av de processer som verksamheterna ser som kritiska och extra sårbara. Virtualisering innebär att man isolerar dessa processer i skyddade miljöer helt fristående från datorns övriga system och detta görs varje gång en process startas.

’’Det läggs med all rätt mycket fokus på området från verksamheterna och i snitt så kommer budgeten för cybersäkerhet öka med 13,2 % under 2023’’, säger Robin Jönsson, tjänstespecialist på HP.

Så vilka utmaningar ser du idag med företags sätt att arbeta med cybersäkerhet?
’’Till att börja med så är IT ett väldigt brett ämne och det är svårt att hitta en lösning som täcker hela verksamheten. Man kan till exempel jobba med Zero trust som vision för sin cybersäkerhet och se hur man kan applicera det på de olika områdena. Men skyddet i sig kan skilja sig beroende på vad man vill och ska skydda.

Verksamheter ska definitivt ha antivirus och de systemen är bra och gör väldigt mycket nytta men det är inte alltid tillräckligt. Antivirus är så kallat detection based, vilket innebär att de behöver upptäcka att något är fel och man behöver således lära systemet vad som är skadligt’’, berättar Robin.

Så arbetar HP med att skapa en säkrare miljö hos sina kunder

Teknikföretaget HP har själva valt att använda sig av isoleringstekniken HP Sure Click Enterprise, som skyddar mot en rad olika typer av attacker såsom malwares, ransomwares och phishing. Tekniken kan också appliceras på anslutningen mot kritiska applikationer, vilket gör att man kan isolera och virtualisera anslutningen mellan en dator och en viss applikation som till exempel styr kritisk infrastruktur.

Vårens mest angelägna konferens – säkra din plats på Cyber Security: Kritisk infrastruktur!

Varmt välkommen till en spännande dag full av kunskap, inspiration och nätverkande – du möter de viktigaste aktörerna, lär dig allt om NIS 2 och får konkreta tips kring hot, beredskap och cyberförsvar!

KONFERENSDATUM: 28 mars
TID: 09:00-17:00
FORMAT: Distans online

Anmäl dig här: https://www.nyteknikeducation.se/cybsec-event/