ANNONS FRÅN SANDVIK

Nya Sandvik driver industrins omställning

Genom fokus på digitalisering, elektrifiering och automatisering stärker Sandvik sin position som ett världsledande ingenjörsföretag. Självkörande gruvmaskiner, revolutionerande mjukvara inom tillverkningsindustrin samt förmågan att förutspå kundernas underhållsbehov med hjälp av AI är bara några exempel.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Sandvik har förändrats de senaste åren. Till stora delar är det ett nytt bolag som har sett dagen ljus genom intern forskning och utveckling, men också genom att förvärva en mängd företag med spetskompetens inom bland annat digital tillverkning, batteriteknik och digital gruvplanering.

- Innovation och tekniskt ledarskap har alltid varit Sandviks kärna. Skillnaden är att vi nu fokuserar än mer på hur digitala teknologier kan driva utvecklingen inom våra olika affärer, inte minst hur ny teknik kan ställa om våra kunders verksamheter till att bli ännu mer effektiva och hållbara, säger Sofia Sirvell, digitaliseringschef på Sandvik.

Idag är Sandvik globalt ledande inom en rad olika områden. Bolaget stärker det ytterligare genom att driva en utveckling som kombinerar traditionella produkter med digitalisering, automatisering och AI.

Digital komponenttillverkning förändrar industrin

Många av de bolag som Sandvik förvärvat har spetskompetens inom mjukvara för komponenttillverkning. Inte sällan med AI-lösningar som viktiga delar. Dessa teknologier, i kombination med Sandviks redan marknadsledande verktyg, skapar ett unikt erbjudande som täcker hela värdekedjan, från design, produktionsplanering och optimering, genom tillverkningsfasen till verifiering av den färdiga produkten.

– Så kallad ”closed loop component manufacturing” är framtiden. Genom att sammankoppla och automatisera tillverkningsprocessen skapas en effektiv och hållbar industri. Det mest uppenbara exemplet är digitala tvillingar där en komponent designas digitalt och sedan simuleras hela produktionen virtuellt för att säkerställa en optimerad process utan felaktigheter. Det sparar enorma resurser, säger Sirvell.

Sofia Sirvell, digitaliseringschef Sandvik.

AI spelar en nyckelroll framåt

Även om Sandvik förvärvat avancerad mjukvaruteknologi så görs även stora satsningar inom bolaget. Inte minst inom AI.

– Vi investerar stora resurser i utveckling och implementering av olika AI-baserade system. Ett exempel är skapandet av vårt ”AI and Automation Center for Enablement” som öppnade under 2022. Målsättningen är att påskynda förståelsen för och användningen av AI och automatisering inom hela Sandvik-koncernen. Att anställa ännu fler mjukvaruingenjörer, programmerare och datavetare är en viktig del i denna storsatsning, menar Sirvell.

Ett konkret användningsområde för AI inom Sandviks existerande affär är den smarta utrustningen. Genom sensorer i både utrustning och verktyg samlas realtidsdata in och analyseras. Därigenom kan Sandviks kunder både förutse behov av underhåll samt optimera användandet av utrustningen.

- Genom vår monitoreringsteknologi kan vi, med hjälp av AI, upptäcka om exempelvis en växellåda i en gruvmaskin är på väg att gå sönder. På så sätt kan potentiella fel åtgärdas innan de inträffar vilket sparar både tid och pengar för våra kunder, säger Sirvell.

Gruvindustrin – hightech under mark

Sandvik är global ledare inom automation och elektrifiering av gruvmaskiner.

Utöver den starka positionen inom batteridrivna fordon och automationssystem har bolaget också en ledande roll inom programvara för gruvplanering. Sandvik kan därigenom hjälpa sina kunder att designa gruvor som är optimerade för automation och elektrifiering.

Digitalisering – en växande affär

Utöver optimerad produktivitet och hållbarhet för Sandviks kunder har de senaste årens förnyelse och satsning på digitalisering och automatisering även givit ett positivt bidrag till affären. Under förra året såldes digitala lösningar och programvaror för nästan fyra miljarder kronor. Och det är bara början.

- Vi siktar på 6,5 miljarder kronor år 2025. Det ska möjliggöras genom fortsatt utveckling av vårt redan starka erbjudande. Sandvik är på en spännande resa och för den som är intresserad av teknologi så finns inget bättre bolag att jobba på, säger Sirvell.

Läs mer om Sandvik och framtidens industrier här.

FAKTA SANDVIK

● Grundades år 1862 av Göran Fredrik Göransson som var först i världen att lyckas använda Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala. 

● Under de senaste åren har Sandvik utvecklats till nytt bolag som leder teknologiskiftena inom gruv-, infrastruktur- och tillverkningsindustrierna. 

● Sandvik producerar gruvutrustning, verktyg och digitala lösningar för komponenttillverkning, samt utrustning för krossning och sortering av sten. 

● En ny logotyp och varumärkesidentitet togs fram i år och ska återspegla det nya Sandvik.