ANNONS FRÅN PHOENIX BIOPOWER

Ny teknik för högeffektiv biokraft kan ersätta fossil energi

BTC-teknikens närmast dubblerade verkningsgrad innebär upp till 40 procents lägre produktionskostnader jämfört med dagens anläggningar.

Den pågående energiomställningen leder till ett stort behov av mer förnybar elproduktion. En viktig del av lösningen stavas högeffektiv biokraft. Phoenix BioPower AB utvecklar nu en banbrytande teknik som kan producera el efter behov, och fungera som ersättare till fossil energi.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Klimatmålens deadline närmar sig med stormsteg. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och år 2050 ska hela EU vara klimatneutralt. Rådande energiomställning är en central del i att möta målen, men ännu saknas stora mängder förnybar elproduktion som krävs för att nå målet. Phoenix BioPowers teknik för högeffektiv biokraft, BTC, besitter de egenskaper som krävs för att möta omställningens behov. Nu genomför bolaget förberedande arbeten för att upprätta den första kommersiella anläggningen för tekniken.

Dubbel verkningsgrad – med lägre utsläpp

Grunderna i BTC-tekniken består i förgasning av biomassa och förbränning av produktgasen i en turbin unikt utvecklad för bolaget. Det är gasturbinen, Top Cycle, som driver generatorn för elproduktion.

- Resultatet blir att BTC kan producera nästan dubbelt så mycket el från samma mängd bränsle som traditionell biokraft med ångcykel – ett effektivt sätt att tillvarata den resurs som biomassa är, säger Henrik Båge, vd för Phoenix BioPower AB.

”Med en både hållbar och lönsam produktion finns goda möjligheter att implementera BTC-tekniken i stor skala”, säger Henrik Båge, vd Phoenix BioPower AB.

Phoenix BioPowers teknik använder sig av avfall från skogs- och jordbruk som bränsle, men har även visat på överlägsna prestanda när bränslet är vätgas. Under senare tid har just vätgas blivit en central del av EU:s strategi för att klara av energiomställningen. I Sverige bedömer regeringen vätgas vara en direkt avgörande del för industrins omställning.

- De tester vi genomfört med vätgas som bränsle visar på mycket goda utsläppsvärden. BTC-tekniken kan åstadkomma betydligt lägre utsläpp än traditionella system, säger Henrik Båge.

Nyemission med sikte på den första anläggningen

Phoenix BioPowers teknik är nu inte långt ifrån att i praktiken bidra till en mer hållbar och säker energiförsörjning. Den första kommersiella anläggningen, som ger el till omkring 10 000 hushåll i Sverige, ska nämligen börja byggas inom två år och driftsättas inom cirka sex. För att realisera detta genomför man en nyemission om 15,2 Mkr, med en möjlig utökning om 16,8 Mkr.

- Energiomställningen skriker efter reglerbar och förnybar elproduktion. BTC-tekniken svarar upp på båda delar, och kan därmed bli en central del i det framtida energisystemet, avslutar Henrik Båge.

FAKTA

Om emissionen

Emissionsbelopp: 15,2 MSEK med möjlighet till utökning med 16,8 MSEK

Emissionskurs: 5,60 kr/aktie

Teckningstid: 13 – 30 juni

Teckningsanmälan: www.phoenixbiopower.com